Slider
3 Maj

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat? I co oznaczają gwiazdki hotelowe?

Nazwy typu hotel, motel czy pensjonat, są chronione prawem. Oznacza to, że może się nimi posługiwać tylko ten, kto spełni ustawowe wymogi. To może być dla Ciebie zaskoczeniem. Przyjęło się, że o standardzie obiektu świadczy ilość posiadanych przez niego gwiazdek. Okazuje się jednak, że takim wyznacznikiem jest już sama możliwość posługiwania się słowem hotel, motel czy pensjonat.
 

Określenia Hotel, Motel i Pensjonat są chronione prawem.

Regulacje prawne dot. używania określenia hotel, motel i pensjonat wprowadzono, aby chronić nas jako klientów takich obiektów. Jeżeli szukasz jakiegoś hotelu czy motelu w górach, to musisz mieć pewność, że pewien minimalny standard sobą reprezentuje.

Nie możesz się zastanawiać, czy wybierając ofertę danego hotelu, na miejscu nie trafisz do jakiejś meliny. Jeżeli obiekt posługuje się określeniem hotel, to jak przeczytasz dalej, został już skontrolowany i skategoryzowany.

 
Czy lekka modyfikacja nazwy pozwala obejść prawo?

Obowiązujące przepisy bolą strasznie osoby, które określonych standardów nie spełniają. A jako, że jesteśmy dość kreatywnym narodem, to jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać obiekty o dziwnie znajomych nazwach typu:

 • HOTELIK;
 • MOTELIK;
 • PENSJONACIK;
 • HOTELIX.

Niektórzy podejmują się zabawy z dużymi i małymi literami.

Powstały obiekty używające nazw typu:

 • usługi HOTELarskie, czy
 • HOTELux.

Całkowicie przypadkiem tylko eksponują one słowo HOTEL 🙂


NSA: Nie wolno używać nazwy HOTELIK.

Sprawa używania nazw mających jednoznaczne skojarzenia trafiła do sądu.

W 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na pytanie czy można używać nazwy HOTELIK dla obiektu noclegowego. Wyrok (sygn. akt II GSK 2582/14) nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sąd jednoznacznie stwierdził, że jeżeli obiekt nie przeszedł kategoryzacji, używanie takiego oznaczenia jest niedozwolone.

Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa ta jest pisana z dużej, czy małej litery, użyta w formie zdrobniałej, czy z określonymi prefiksami, zakazane jest użycie określonej nazwy obiektu hotelarskiego, mogącej wprowadzać w błąd, a więc w tym przypadku nazwy “hotelik”.

Przypomnienia w tym miejscu wymaga, że Sąd I instancji przesądził, że nazwa w tej formie może wprowadzać klientów w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego.

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Kiedy można używać nazw hotel, motel czy pensjonat?

Aby obiekt hotelarski mógł zacząć działać, musi zostać zaszeregowany i wpisany do Ewidencji Obiektów Hotelarskich. Zajmuje się tym marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia takiego obiektu.

Zainteresowana osoba powinna złożyć wniosek o jego zaszeregowanie. Oczywiście przed wydaniem decyzji, dokonywana jest kontrola się czy obiekt faktycznie spełnia wszystkie wymogi.


W Polsce usługi hotelarskie są regulowane przez dwa akty prawne:

 • Ustawę o usługach turystycznych oraz
 • Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.Ustawa definiuje m.in. następujące rodzaje obiektów hotelarskich:

HOTEL

To obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi. Przy czym w większości muszą to być pokoje jedno- i dwuosobowe. Taki obiekt musi świadczyć szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.

MOTEL

Motelami są obiekty położone przy drogach i dysponujące parkingiem. Podobnie jak hotele muszą mieć co najmniej 10 pokoi, z których większość to tzw. jedynki i dwójki.

PENSJONAT

Określeniem pensjonat mogą posługiwać się obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi i świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie.

Co oznaczają gwiazdki hotelowe?

Możliwość posługiwania się nazwą hotel, motel czy pensjonat to jedno. Dodatkowo każdemu obiektowi przyznaje się kategorię, uzależnioną od jego standardu.

I tak dla:

 1. hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 2. kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
 3. domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.Poniżej znajdziesz wybrane wymagania, które muszą spełnić hotele chcące się posługiwać wybraną ilością gwiazdek.


Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Hotel pięciogwiazdkowy:

 • powierzchnia mieszkalna pokoju 1-osobowego: 14m2, 2- osobowego: 18 m2;
 • apartament co najmniej 25m2;
 • w części pobytowej klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%;
 • sejf;
 • minibar;
 • waga osobowa;
 • telefon w łazience;
 • płaszcz kąpielowy.

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Hotel czterogwiazdkowy:

 • powierzchnia mieszkalna pokoju 1-osobowego: 12m2, 2-osobowego: 16 m2
 • w części pobytowej klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%;
 • zapewnienie sprzedaży gościom gorących napojów przez całą dobę;
 • sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej;
 • zmiana pościeli i ręczników codziennie lub na życzenie gości;
 • fotele wypoczynkowe, stolik;
 • minibar;
 • suszarka do włosów;

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Hotel trzygwiazdkowy:

 • powierzchnia mieszkalna pokoju 1-osobowego – 10 m2, 2- osobowego 14 m2;
 • obiekt poza zwartą zabudową miejską;
 • krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę);
 • bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu pracy;
 • zestaw do czyszczenia odzieży;
 • woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju;
 • dywanik przy wannie;
 • recepcja czynna całą dobę;
 • radio, TV;

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Hotel dwugwiazdkowy:

 • powierzchnia mieszkalna pokoju 1-osobowego: 9 m2, 2- osobowego: 12 m2;
 • obiekt poza zwartą zabudową miejską;
 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna;
 • radio;
 • ogrzewanie w całym obiekcie;
 • możliwość zamówienia budzenia;
 • bar lub bar kawowy;
 • możliwość podawania śniadań;

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Hotel jednogwiazdkowy:

 • powierzchnia mieszkalna pokoju 1-osobowego: 8 m2, 2-osobowego: 10 m2;
 • obiekt poza zwartą zabudową miejską;
 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna;
 • zimna i ciepła woda przez całą dobę;
 • wanna (bez osłony);
 • dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego;
 • winda powyżej 4-tej kondygnacji;
 • brak: radia, TV, telefonu,  ręcznika kąpielowego, suszarki do włosów.Uwaga!

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dany obiekt nie oszukuje co do nazwy hotel, motel czy pensjonat oraz ilości przyznanych gwiazdek, sprawdź go w:

Centralnym Wykazie Obiektów HotelarskichCzy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP uprawnia do używania nazwy Hotel, Motel czy Pensjonat?

Jak widzisz “kreatywne słowotwórstwo” nie pomoże w obejściu prawa. Pytanie więc czy ratunkiem nie będzie tutaj zastrzeżenie nazwy hotel, motel czy pensjonat w Urzędzie Patentowym RP. W końcu ustawa Prawo własności przemysłowej mówi:

Art. 153. 1.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy świadectwo rejestracji znaku uprawnia do używania słowa hotel?

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?Okazuje  się, że nie.

W tej sprawie w 2007 r. wypowiedział się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył karę na hotel Gołębiewski w Wiśle.

Obiekt ten posługiwał się nazwą hotel oraz czterema gwiazdkami bez zezwolenia. Broniąc się, obiekt powoływał się na swój zarejestrowany znak towarowy.

Prezes UOKIK ustosunkował się to tego pisząc, że sam fakt rejestracji znaku nie daje uprawnienia do wykorzystywania go w obrocie gospodarczym.

Określenie “hotel”, oraz charakterystyczne gwiazdki podlegają ochronie w myśl ustawy o usługach turystycznych. A ten konkretny obiekt nie został jeszcze wtedy zaszeregowany.

 

Kary za nielegalne używanie nazwy Hotel, Motel czy Pensjonat.

Każdy, kto do oznaczania swojego obiektu hotelowego używa nazwy wprowadzającej w błąd, może podlegać karze, o czym wyraźnie mówi Kodeks Wykroczeń:

Art. 601 § 4.

Kto: […] pkt 2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją, […] – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.Hotel Gołębiewski otrzymał karę pieniężną w wysokości 1000 zł. Ponoć obecnie wymierzane kary oscylują w granicach 2-3 tys. zł. Nie są to więc kwoty, które powalają na kolana. No i to może tłumaczyć, dlaczego po wpisaniu w wyszukiwarkę Google frazy „hotelik” wyskoczyło mi kilkanaście takich obiektów.

Kiedy można używać nazwy hotel, motel czy pensjonat?

Warto tutaj dodać, że przedsiębiorca, który do oznaczania swojego obiektu używa oznaczeń nawiązujących do chronionych prawem nazw, może zostać oskarżony o dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji.

Tak się stanie, jeżeli uda się wykazać, że osoby, które wybrały na nocleg HOTELIK dokonały tego w błędnym przekonaniu, że jest to hotel. W szczególności za czyn nieuczciwej konkurencji zostanie uznana reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia takiej usługi.

Oznacza to, że taki „kreatywny przedsiębiorca” może działać na rynku do czasu, aż nie zwróci na siebie uwagi kontrolerów z UOKIK albo konkurencyjnych hoteli.

 

Wyjątek, kiedy możesz użyć chronionych prawem nazw.

Co ciekawe możesz posługiwać się nazwami hotel, motel czy pensjonat, jeżeli z kontekstu jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotelarskimi. I przeszukując bazy Urzędu Patentowego RP znalazłem przykłady takich właśnie znaków towarowych.

1 – HOTEL DLA PALET (R-250703)

Przeznaczony do oznaczania m.in. usług składowania i magazynowania towarów.

2 – Hotel dla Twoich rzeczy (R-228705)

Służy do oznaczania usług dzierżawy nieruchomości i magazynowania towarów.

W obu przypadkach nie mamy do czynienia z usługami hotelarskimi, które z definicji odnoszą się do turystów lub odwiedzających.
 
Fot. 1 – Foter.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Mikołaj Lech

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna Maj 6, 2017 o 22:25

Jak zwykle genialny artykuł. Od dłuższego czasu śledzę Pana boga kanał na youtube.

Wiedza przedstawiona w sposób prosty, zrozumiały, poparta doświadczeniem zawodowym. Do tego perełki, ciekawostki takie jak w powyższym poście.

Dziękuję za włożoną pracę!

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 8, 2017 o 11:50

Pani Aniu dziękuję za ciepłe słowa 🙂

Dzięki takim komentarzom mam jeszcze większą ochotę tworzyć.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna Maj 9, 2017 o 06:13

To ja dziękuję, przykładów z życia i tajników pracy w ustawach nie ma.

Forma jest znacznie bardziej atrakcyjna niż książka czy wnikliwe badanie orzecznictwa.

Oby więcej i częściej. Życzę wszystkiego dobrego 🙂

Odpowiedz

ania Wrzesień 25, 2017 o 15:23

Dzięki wielkie za ten artykuł! W końcu będę rozróżniać te wszystkie pojęcia 😉

Odpowiedz

Mikołaj Lech Wrzesień 26, 2017 o 16:03

Cieszę się, że artykuł się przydał 🙂
Pozdrawiam

Odpowiedz

Natalia Listopad 22, 2017 o 10:43

Czy w związku powyższym możliwa byłaby rejestracja słownego znaku towarowego “Sąd Polubowny przy (…)”?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Listopad 23, 2017 o 03:15

Dzień dobry Pani Natalio.
Myślę, że mogą być problemy z rejestracją znaku słownego. Na pewno musiałbym tą sprawę gruntownie przeanalizować aby jednoznacznie się wypowiedzieć, ale moja pierwsza myśl jest taka czy UP nie uznałby, że jest to opisowy znak towarowy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Grzegorz Luty 8, 2018 o 09:19

Fajny artykuł, w zwarty i konkretny sposób przedstawia zagadnienie hoteli i tym podobnych obiektów. Zawiera dużo sensownych informacji, gratuluję i jednocześnie bardzo dziękuję !

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: