Slider
21 Sie

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla opisowych znaków towarowych.

Jakiś czas temu pisałem o tym jak zbytnia popularność zabija markę. Chodziło o przypadek, kiedy dany produkt cieszy się tak dużą popularnością, że jego marka przekształca się w nazwę rodzajową. Może również dojść do odwrotnej sytuacji. Nazwa opisowa, w następstwie dużej popularności może przekształcić się w nazwę fantazyjną. Jest to tzw. wtórna zdolność odróżniająca.
 

Wtórna zdolność odróżniająca. Co to takiego?

W tym miejscu rozwinę może to, o czym napisałem we wstępie.

Degeneracja znaku towarowego ma miejsce wtedy, kiedy nazwa fantazyjna przekształca się w nazwę rodzajową. Dzieje się to w wyniku jej ogromnej popularności. Innymi słowy ludzie zaczynają takim określeniem nazywać całą kategorię towarów. Nie odbierają jej już jako marki, która kojarzy się z konkretnym producentem.
 
Przykład:

„Krówki” to obecnie rodzaj cukierków. Wiele lat temu ktoś tę nazwę wymyślił i nic wtedy ona nie oznaczała. Taki los spotkał m.in. markę ASPIRYNA, JO-JO czy TERMOS.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla opisowych znaków towarowych.
 
Wtórna zdolność odróżniająca to sytuacja, kiedy oznaczenie, które początkowo nie posiadało cech znaku towarowego (bo np. było opisowe) w następstwie ogromnej popularności zaczyna konsumentom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą. Innymi słowny nabywa on wtórnej zdolności odróżniającej.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla opisowych znaków towarowych.

Tematem wtórnej zdolności odróżniającej powinieneś się zainteresować, kiedy ekspert nie chce Ci przyznać ochrony. Poniżej przybliżam Ci trzy najczęstsze tego powody. W każdym z tych przypadków Twoją ostatnią deską ratunku dla zgłoszenia może być próba wykazania, że Twój znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

– 1 –
Oznaczenia nieposiadające zdolności odróżniającej.

 

Jedną z funkcji znaku towarowego jest komercyjne oznaczanie towarów lub usług.

Dzięki temu możesz dokonać świadomego wyboru np. wody mineralnej. Wody różnią się od siebie przede wszystkim nazwą. Gdyby każda występowała w takiej samej butelce bez etykiety, nie byłbyś w stanie wybrać tej, o której masz najlepsze zdanie.

Po tym, jak dokonasz zgłoszenia znaku towarowego np. do EUIPO w Alicante, ekspert sprawdzi, czy Twoje oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Może on odmówić przyznania Ci ochrony jeżeli uzna, że Twoje oznaczenie jest niedystynktywne.
 
Przykład:

Coca Cola podjęła nieudaną próbę rejestracji unijnego znaku towarowego przedstawiającego taką oto butelkę:

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.EUTM-010532687

Jej kształt był na tyle prosty, że Urząd uznał, że jest to oznaczenie niedystynktywne. Nie oznacza to oczywiście, że znakiem towarowym nie może być butelka.

 
Poniżej przedstawiam Ci wiele takich przykładów z naszego polskiego podwórka. Wygląd tych butelek jest jednak na tyle charakterystyczny, że wiele osób byłoby w stanie odgadnąć ich markę nawet wtedy, gdyby były pozbawione etykiet.
 
Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

– 2 –
Oznaczenia opisowe (ogólnoinformacyjne).

 

Ekspert z Urzędu Patentowego nie przyzna również ochrony na oznaczenia opisowe. Chodzi tu o znaki, które jednoznacznie wskazują do oznaczania jakich towarów lub usług służą.

Konsument nie musi się tutaj niczego domyślać. Nazwa wskazuje na to wręcz “łopatologicznie”.

Zawsze w tym miejscu podaję przykład znaku:

polskibus
Z-374320

 
Nasz krajowy Urząd Patentowy odmówił przyznania ochrony na ten słowny znak uzasadniając, że jest to informacja o usługach przewozu polskimi autobusami.

– 3 –
Oznaczenia, które weszły do języka potocznego.

 

Urząd patentowy odmówi również przyznania prawa ochronnego na oznaczenia, które weszły do języka potocznego.

Przykładowo, odmówiono rejestracji znaków:

Wrocek (Z.389603) oraz

Wawa (Z.389601).

W obu przypadkach ekspert prawidłowo rozszyfrował, że potocznie tak mówi się o Wrocławiu i Warszawie. Z kolei u nas na Bydgoszcz mówi się BYDZIA i najpewniej również to słowo trudno byłoby zastrzec.
 
Podsumowując, nie rejestruje się:

 • oznaczeń niedystynktywnych,
 • oznaczeń opisowych,
 • oznaczeń, które weszły do języka potocznego.

Przepisy wskazują jednak pewien wyjątek.

Wtórna zdolność odróżniająca – wyjątek od reguły.

Urząd Patentowy nie może odmówić przyznania ochrony na tego typu znaki, jeżeli przed datą ich zgłoszenia znaki te nabyły, w następstwie ich używania, charakter odróżniający.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej ma miejsce wtedy, kiedy znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom. Innymi słowy ludzie uznają, że znak wyróżnia te towary na rynku.

 
Wracając do wspomnianego już PolskiegoBusa.

Często podaję ten przykład moim Klientom, kiedy tłumaczę czym jest oznaczenie opisowe. Ostatnio złapałem się na tym, że kiedy pytałem ich czy znają tę markę, większość mówi:

Tak, to ten tani przewoźnik autobusowy.

I niedawno uświadomiłem sobie, że ta marka, kiedy wchodziła na rynek w 2010 r. była opisowa. Tylko, że dziś po 7 latach i przewiezieniu wielu milionów osób, ludzie bardzo dobrze ją kojarzą. I to kojarzą ją po samej nazwie.

A to oznacza, że w wyniku ogromnej popularności, określenie PolskiBus najpewniej nabyło właśnie wtórną zdolność odróżniającą. Moim zdaniem, gdyby ponownie zgłoszono ten znak towarowy do ochrony, to byłyby realne szanse na jego rejestrację.

Kiedy wykazać wtórną zdolność odróżniającą?

Tylko, aby taka rejestracja się udała, znak musi nabrać charakteru odróżniającego jeszcze przed datą zgłoszenia. Innymi słowy jeżeli używasz w obrocie określenia opisowego, to zanim je zgłosisz do ochrony powinieneś dość mocno je wypromować.

Oczywiście bardzo trudno jednoznacznie określić czy nastał już ten moment, kiedy powinniśmy dokonać zgłoszenia czy może lepiej poczekać jeszcze rok.

Poza tym pamiętaj, że jeżeli takim oznaczeniem posługuje się wiele firm, to ekspert może nie zgodzić się na przyznanie Ci ochrony. Ciężko bowiem wykazywać, że dana marka kojarzy się z Twoją firmą, kiedy na rynku posługuje się nią jeszcze 10 innych.

 

Zobacz także:

Kolor jako znak towarowy. Jak uzyskać monopol prawny na barwę?

Na moim blogu jednym z najpopularniejszych artykułów jest ten o możliwości zastrzeżenia czystego koloru.

Co do zasady przyjmuje się, że kolor nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług. Są jednak firmy, które osiągnęły taki sukces rynkowy, że ludzie patrząc na sam kolor są w stanie skojarzyć go z daną marką.

Nastąpiło więc to, o czym mówiłem. Taki kolor zaczął pełnić funkcję znaku towarowego, czyli pozwala odróżniać się towarom i usługom na rynku.


Jeżeli nie wierzysz, to możemy zrobić prosty test. Poniżej widzisz 3 kolory.

Czy jesteś w stanie odgadnąć jakie marki się za nimi kryją.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

Dla ułatwienia powiem, że:

 • pierwszy służy do oznaczania wyrobów czekoladowych,
 • drugi do usług telekomunikacyjnych, a
 • trzeci zgłoszony został do oznaczania słodyczy.

 
Myślę, że z łatwością odgadłeś, że:

 • w pierwszym przypadku chodzi o markę MILKA, a
 • w drugim o ORANGE.

 
Co jednak z trzecim znakiem?

Okazuje się, że został zgłoszony do ochrony przez Firmę Cukierniczą „Solidarność”.

Wnioski:

Wtórna zdolność odróżniająca nie jest łatwa do udowodnienia.

I uwaga nie dostał ochrony!

Dlaczego?

Dlatego, że zgłaszający nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej. Być może produkty tej firmy są popularne, ale nie w takim stopniu, aby ludzie kojarzyli je po samym kolorze.


Wtórna zdolność odróżniająca. Co należy udowodnić?

Aby można było wykazać, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, musi ono być używane w funkcji znaku towarowego. I to najlepiej do oznaczania wąskiego grona towarów lub usług. Monopolizacja takiego oznaczenia nie może następować ze szkodą dla konkurencji.

Gdyby rejestrowanie kolorów było łatwe, to po pewnym czasie przedsiębiorcom ciężko byłoby przygotować kolorową ulotkę reklamową.

 
To czy znak nabył wtórną zdolność odróżniającą ocenia się poprzez:

 • okres jego używania,
 • jego udział w rynku czy
 • sposób i intensywność jego używania.

Wtórna zdolność odróżniająca powinna obejmować:

 • całą Polskę przy znaku krajowym
 • wszystkie kraje Unii Europejskiej przy znaku unijnym.

Najistotniejsza przy tym wszystkim jest nie popularność samego znaku, ale fakt, że dla znaczącej grupy odbiorców znak ten identyfikuje towar z konkretnym producentem.


O tym jak trudno wykazać wtórną zdolność odróżniającą przekonał się Louis Vuitton, któremu konkurencja unieważniła znak towarowy przedstawiający charakterystyczną szachownicę.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

Tego znaku broniono właśnie w oparciu o twierdzenie, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą. Nie udało się jednak przedstawić na to przekonujących dowodów. Więcej na temat tego sporu możesz przeczytać w jednym z moich ostatnich artykułów: Dlaczego unieważniono znak towarowy słynnej szachownicy Louis Vuitton?
 
Jeżeli chodzi o przykład z naszego kraju, to z tych samych powodów nie powiodła się rejestracja koloru fioletowego dla sieci PLAY.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

Wtórna zdolność odróżniająca została wykazana dla znaków:

 • AUDIOTEKA (EUTM-011094877);
 • BOOKING.COM (EUTM-008955353);
 • Church of Christ, Scientist (EUTM-000078907);
 • eBilet (EUTM-010926517);
 • eObuwie (EUTM-015217482);
 • Eurofirany (EUTM-011683547);
 • LOT (EUTM-010210755);
 • manufaktura cukierków (EUTM-014186415);
 • Oxford (EUTM-000504589);
 • Panorama firm (EUTM-004555868);
 • Poczta Kwiatowa (EUTM-008283781);
 • polskieradio.pl (EUTM-014033815);
 • psychoterapia metasystemowa (EUTM-014334262);
 • za10groszy (EUTM-009717844).

 
Bardzo interesująco prezentują się z kolei pozycyjne znaki towarowe. Są to oznaczenia, które wskazują na umiejscowienie znaku towarowego na towarze.

Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.Wtórna zdolność odróżniająca ratunkiem dla znaków towarowych opisowych.

Podsumowanie.

Jak widzisz, czasami znaki, które na pierwszy rzut oka nie mają szans na uzyskanie ochrony da się jednak zarejestrować. Należy jednak od strony dowodowej dobrze się do tego przygotować. Jeżeli więc, urząd patentowy odmawia Ci zarejestrowania znaku, wskazując np. na jego opisowość, to taką ostatnią deską ratunku może być właśnie próba wykazania, że nabył on wtórną zdolność odróżniającą.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Artur Październik 2, 2017 o 14:35

Bardzo fajny wpis i ciekawe zjawisko. Nawet ostatnio mignęła mi jakaś nazwa, która wpisywała by się w to, o czym piszesz. Myślę, że takim “klasykiem” zjawiska może być marka “Toi-Toi” – ale być może się mylę :).

pozdrawiam

Odpowiedz

Mikołaj Lech Październik 2, 2017 o 18:23

Dzień dobry Panie Arturze.
Akurat Toi-Toi podałem jako przykład znaku towarowego, który kroczy w stronę degeneracji. Będąc na koncercie czy innej imprezie masowej ludzi pytają gdzie są toi-toie myśląc o toaletach przenośnych.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Artur Październik 3, 2017 o 13:34

Tak, później zauważyłem, że napisał Pan o tym w innym wpisie 🙂

pozdrawiam
Artur

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: