fbpx

Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
7 Maj

Rzecznik patentowy – w czym może ci pomóc? Część 2

Rzecznik patentowy (patrz Część 1) może zająć się szeregiem spraw przed Urzędem Patentowym. Pomoże Ci uzyskać ochronę na znak towarowy oraz utrzymać ją na przestrzeni lat. Może Cię również reprezentować w postępowaniu spornym. Jego uprawnienia jako profesjonalnego pełnomocnika wykraczają jednak daleko poza Urząd Patentowy. W określonych sprawach ma on takie same uprawnienia jak adwokat czy radca prawny.

 

Rzecznik patentowy w postępowaniu cywilnym

Generalne uprawnienia procesowe rzecznika patentowego wskazuje ustawa o rzecznikach patentowych. w Art 9 przeczytać możemy, że:

1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

 

Niejako powtórzeniem tych zasad jest Art. 87 §1 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że:

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy […].

Jeżeli więc dana sprawa sporna dotyczy zagadnień związanych z własnością przemysłową to rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem strony. Oznacza to więc, że w tym zakresie posiada on takie same uprawnienia jak adwokat czy radca prawny.

Między tymi zawodami są zresztą jeszcze inne podobieństwa. Wszystkie z nich są bowiem zawodami zaufania publicznego.

Przejawia się to np. poprzez fakt, że rzecznik patentowy tak samo jak adwokat czy radca prawny może uwierzytelniać dokumenty.

W czym może ci pomóc rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W świetle powyższych przepisów pojawił się jednak problem czy w ramach własności przemysłowej mieszczą się również sprawy związane z nieuczciwą konkurencją. Początkowo przyjmowano, że rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawach związanych z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tylko jeżeli dotyczyło to kwestii:

 

Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 roku (sygn. akt III CSK 337/07). Jednym z problemów, z którym musiał się wtedy zmierzyć był zarzut, iż rzecznik patentowy nie może być pełnomocnikiem w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji jeżeli nie dotyczy to własności przemysłowej.

Sąd Najwyższy oparł się w tej sprawie na zapisach konwencji Paryskiej. Ta bowiem wyraźnie zalicza zwalczanie nieuczciwej konkurencji do zakresu własności przemysłowej.

Ponadto uzasadniano, że skoro rzecznika patentowego uznaje się za kompetentnego w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w sprawach związanych z własnością przemysłową to nie ma powodu zakładać, że nie jest on kompetentny i w innych kwestiach, które reguluje ta ustawa.

 

Idąc tym tokiem myślenia Sąd Najwyższy powiedział wprost:

Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualna wersja ustawy o rzecznikach patentowych posiada już zapisy wyraźnie wskazujące, że jako własność przemysłową należy rozumieć również sprawy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Co ciekawe 26 lipca 2017 roku zapadł inny, ważny dla rzeczników patentowych wyrok Sądu Najwyższego (III CZP 26/17). Oto jego teza:

W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy.

 

Uważaj na samozwańczych doradców!

W ostatnich latach zauważyłem, że w internecie wiele firm reklamuje swoje usługi rejestrowania znaków towarowych. Co najważniejsze nie pracują w nich rzecznicy patentowi. Właściwie niewiele wiadomo o tych firmach.

Skrzętnie ukrywają te informacje przed klientami.

Oczywiście jest wolny rynek. Możesz korzystać z usług kogo tylko chcesz. Nie masz obowiązku działania przez rzecznika patentowego. Aby jednak świadomie dokonać wyboru musisz mieć w tym zakresie pełną wiedzę. Z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z usług tego typu firm.

Wszystko szczegółowo opowiadam w poniższym nagraniu:


 

Podsumowując, rzecznik patentowy, jest w stanie pomóc nie tylko na etapie zgłoszenia znaku towarowego, ale o czym nie wszyscy wiedzą, również w zakresie egzekwowania praw. Ustawa wskazuje wąski zakres w którym rzecznik patentowy może swobodnie występować przed sądami. Nie ma tam prawa autorskiego ani postępowania karnego, jednak i tak są to uprawnienia pozwalające efektywnie zajmować się sprawami własności przemysłowej.

To bardzo ważne, ponieważ przedsiębiorcy chronią swoje prawa w Urzędzie Patentowym nie dla ozdobnego świadectwa, ale dla realnego poczucia bezpieczeństwa.


Czym zajmuje się rzecznik patentowy w swojej pracy

O pracy rzecznika patentowego więcej możesz dowiedzieć się z podcastu nr 23.

Rozmawiałem w nim z Panią Dorotą Rzążewską prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Z poniższego nagrania dowiesz się jak rzecznicy patentowi pomagają przedsiębiorcom chronić ich własność intelektualną.

>> Pobierz odcinek

>> Odsłuchaj na Androidzie

>> Odsłuchaj na iPhone

>> Zobacz poprzednie odcinki

Fot: david.torcivia / CC BY-NC-SA

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@kancelarialech.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: