Slider
29 Maj

Czy można użyć słowa BANK oraz KASA w nazwie firmy?

Jest taka grupa słów, które kojarzą się konsumentom z profesjonalizmem lub bezpieczeństwem. Do tej grupy zaliczają się określenia takie jak hotel, klinika czy kancelaria. O legalności posługiwania się nazwą hotel i klinika już mówiłem. Dziś analizuję, czy można użyć słowa bank oraz kasa w nazwie firmy.
 

Określenia bank oraz kasa są chronione prawem.

Nie da się ukryć, że bank funkcjonuje w świadomości konsumentów jako instytucja szczególna. Banki zajmują się przetwarzaniem delikatnych danych oraz dokonywaniem ważnych transakcji. Co bardzo istotne, banki są instytucjami zaufania publicznego.

Wyjątkowy status banku podkreślił Sąd Najwyższy (IV CSK 236/10) mówiąc, że:

Przepisy prawa tworzą i podtrzymują wizerunek banku jako podmiotu o wyjątkowym charakterze, jako instytucji pod specjalnym nadzorem państwa, której system prawny wyznacza ramy działania w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż innym podmiotom gospodarczym.

I faktycznie, używanie nazwy bank oraz kasa możliwe jest tylko dla podmiotów, które spełniają warunki ściśle określone m.in. w ustawie prawo bankowe.

Kiedy można użyć słowa bank oraz kasa w nazwie firmy?

Według definicji z ustawy prawo Bankowe:

Art. 2

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Aby więc bank mógł działać, musi mieć na to zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Poza tym, powstawanie banków (np. spółdzielczych, hipotecznych czy w formie spółki akcyjnej) regulują też Kodeks spółek handlowych czy ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Powstawanie i działanie takiej instytucji jest zatem ściśle kontrolowane.

Założenie kasy również jest  uzależnione od spełnienia warunków prawnych, określonych przez ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Czy można użyć słowa BANK oraz KASA w nazwie firmy?

Co grozi za nieuprawnione użycie słowa bank lub kasa?

W oczach klientów, wiarygodność banków po kryzysie finansowym z 2008 r. spadła. Nadal jednak jest ona wyższa niż w przypadku instytucji parabankowych. Z pewnością wiele firm z sektora usług finansowych chętnie użyło by w swojej nazwie słowa bank czy kasa aby się uwiarygodnić.

Tymczasem, za posługiwanie się  słowem bank lub kasa, pomimo niespełnienia kryteriów wymaganych przez prawo, przewidziane są dotkliwe sankcje.

Ustawa prawo bankowe wskazuje, że taki podmiot:

  • podlega grzywnie do 5 000 000 mln złotych i
  • karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto, posługiwanie się określeniem bank lub kasa przez podmiot do tego nieuprawniony będzie naruszać ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W art. 10 mówi ona, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również reklama wprowadzająca w błąd

Wyjątek od ogólnej zasady.

Podobnie jak w przypadku hoteli i klinik tak i tutaj można posługiwać się określeniem bank, jeżeli dany podmiot nie wykonuje usług bankowych.

Czyli kiedy w sposób oczywisty nie ma ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd.

 

Przeglądając bazy zarejestrowanych znaków towarowych znalazłem takie przykłady:

 

1) KRIO BANK (R-097114)

Czy można użyć słowa BANK oraz KASA w nazwie firmy?

Przeznaczony do oznaczania usług medycznych.

 

2 ) NOBILES BANK KOLORÓW (R-130136)

Przeznaczony do oznaczania środków lakierniczych.

 

3) FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ BANK DAWCÓW SZPIKU (R-173728)

Czy można użyć słowa BANK oraz KASA w nazwie firmy?Przeznaczony do oznaczania usług zbierania funduszy na usługi medyczne.

 

4) IZOLACJE NA BANK (R-233814)

Czy można użyć słowa BANK oraz KASA w nazwie firmy?Przeznaczony do oznaczania materiałów izolacyjnych.

 

5) KASA CHORYCH (R-132989)

Przeznaczony do oznaczania usług muzycznych.

 

Podsumowując, to komu wolno posługiwać się określeniem bank czy kasa ściśle reguluje prawo. Kary za jego złamanie się bardzo dotkliwe, włączając w to odpowiedzialność karną. Z tego powodu podmioty, które świadczą usługi bankowe, powinny trzymać się od tych określeń z daleka.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Mikołaj Lech

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Maciej Maj 29, 2017 o 10:43

Świetna opinia, właśnie miałem taki dylemat i już teraz wiem w jakim kontekście można użyć nazwy Bank. Mam jeszcze prośbę o opinię na temat stosowania skrótów instytucji na produktach np. czy można w tytule książki stosować nazwy FBI, ONZ, PZPN, MSWiA itd. Czy konieczna jest zgoda instytucji, czy można dowolnie zastosować taki skrót?

Odpowiedz

Mikołaj Lech Maj 30, 2017 o 07:26

Dzień dobry Panie Macieju.
Cieszę się, że mój wpis okazał się przydatny 🙂
Co do Pana pytania to wydaje mi się, że w celach informacyjnych można tymi określeniami się posługiwać. Np. kiedy napisał Pan książkę o PZPN.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: