fbpx
Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP

Znak towarowy w meta-tagach HTML strony, był przedmiotem rozstrzygnięcia ciekawego wyroku. W 2009 roku warszawski sąd okręgowy, wypowiedział się kwestii tego, czy wykorzystanie cudzego znaku towarowego, jako słowa kluczowego na swojej stronie internetowej łamie prawo.

Sygn. akt. XXII GWzt 8/09

Argumentacja stron:

 • Powód domagał się zakazania pozwanemu naruszania praw z rejestracji jego słownych wspólnotowych znaków towarowych: MARIN’SLAMA. Chodziło o zakazanie używania w obrocie gospodarczym znaków identycznych lub podobnych do słów „lama”, „marines”, „marin’s”, dla tych samych bądź podobnych towarów i usług, na które wyłączność miał powód.
 • Wnosił również o zakazanie umieszczania powyższych oznaczeń w jakimkolwiek miejscu na stronie www, kodzie HTML strony oraz jako słów kluczowych (meta- tagów HTML). Powodowało to bowiem, że użytkownik poszukujący informacji o systemie lama bądź marin’s trafiał na stronę pozwanego, która była wyświetlana wysoko w wynikach wyszukiwania. Wg. powoda wybór takich słów kluczowych został dokonany w złej wierze i jest nieetyczny. Można przez to  mówić tutaj o czynie nieuczciwej konkurencji.
 • Pozwany oświadczył, że budzące wątpliwości meta- tagi „lama„, „marines” oraz frazę „opatentowany system lama” usunął ze swojej strony www, od razu po tym jak otrzymał od powoda wezwanie do zaprzestania naruszania jego znaków towarowych. Przekonywał również o znikomym znaczeniu umieszczania kwestionowanych słów w meta- tagach jej strony. Mówił, że mata-tagi są zrozumiałe jedynie dla informatyków i nie prowadzą do przechwycenia klienteli.
 • Podniósł również, że oznaczenia marines i marins nie naruszają praw z rejestracji znaku MARIN’S, do którego są jedynie podobne. Z kolei fraza opatentowany system lama nie jest w ogóle znakiem towarowym, a zatem nie korzysta z ochrony. Poza tym, wg niego słowo lama w obrocie profesjonalnym nabrało charakteru rodzajowego.

Wyrok:

 • Sąd zakazał pozwanemu ponownego naruszania w przyszłości praw do słownych wspólnotowych znaków towarowych MARIN’S i LAMA, a także popełniania w przyszłości czynów nieuczciwej konkurencji min. poprzez umieszczanie słów „lama”, „marins”, „marin’s” w kodzie strony internetowej, w tym jako słów kluczowych (meta-tagów HTML).
 • Sąd nakazał pozwanemu złożenie powodowi odpowiedniego pisemnego oświadczenia. Mała się tam znaleźć informacja, że pozwany poprzez swoje działanie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Musi on również oświadczyć, że zaprzestanie tego procederu i zobowiąże się do poszanowania zasad uczciwej konkurencji min. poprzez nieużywania w meta-tagach strony internetowej słów kluczowych „lama”, „marins”, oraz „opatentowany system lama”.

Uzasadnienie:

 • W przedmiotowej sprawie istniało realne niebezpieczeństwo skojarzenia wspólnotowych znaków towarowych MARIN’S i LAMA z powodem.
 • Pomimo twierdzenia pozwanego, że produkt lama stał się określeniem rodzajowym, nie pozbawia to znaku towarowego powoda cech odróżniających. Przeciwnie- jednoznacznie wiąże produkt z jego wytwórcą.
 • Użycie przez pozwanego w kodzie źródłowym HTML, strony internetowej słów kluczowych meta- tagów „lama”, „marines”, „marins” i „opatentowany system lama” powodowało, że użytkownik internetu poszukujący informacji o produkcie powoda (LAMA) lub ich przedsiębiorstwach (MARIN’S) uzyskiwał jednoznaczne wskazanie, że może je znaleźć na stronie internetowej pozwanego. Z tego powodu działanie takie, wg. sądu stanowi naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.
 • Wyświetlenie adresu strony internetowej powoda na wysokim miejscu wyników wyszukiwania, mogło wywołać u zainteresowanego przekonanie o istnieniu powiązań gospodarczych pomiędzy powodem a pozwanym.
 • W opinii sądu użyte przez pozwanego słowa są identyczne ze znakami powoda. Nie zmienia tego fakt, że słowo MARINES pisane jest bez apostrofa, ponieważ na płaszczyźnie fonetycznej jest to niezauważalne.

W tym kontekście zachęcam Cię do obejrzenia tego nagrania:

oraz przeczytania tego artykułu:

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych dla przedsiębiorców.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Tworzę także

Włącz się do dyskusji

Witam. Meta tagi, jeżeli dobrze to pojęcie rozumiem to słowa kluczowe, które przypisuje się do strony www (lub podstrony). Dzięki takiemu zabiegowi wyszukiwarki internetowe chętniej pokażą daną stronę w wynikach wyszukiwania dla danej frazy.
To o czym Pan pisze to kwestia dozwolonego użytku cudzego znaku towarowego. Polecam dyskusję jaka się rozwinęła pod tamtym artykułem. Odnosi się dokładnie do kwestii o które Pan pyta.

Dziękuję za komentarz i pozdrawiam

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410