Slider
29 Mar

Rewolucyjne zmiany w znakach towarowych?

Jak można przeczytać w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej szykują się poważne zmiany w znakach towarowych. Przedstawiono bowiem szereg inicjatyw mających doprowadzić do tego, że na terenie całej Unii Europejskiej rejestrowanie znaków towarowych będzie „tańsze, szybsze, bardziej niezawodne i przewidywalne”. Brzmi pięknie, ale o co dokładnie chodzi? Komisja europejska - zmiany w znakach towarowych

Opłaty za rejestrację znaków towarowych

Przedstawiono propozycję aby opłaty uiszczane były za każdą klasę, do której zgłaszany jest znak towarowy. Ma to mieć zastosowanie do zgłoszeń krajowych i wspólnotowych. Zmiana ta szczególnie ucieszy małe i średnie przedsiębiorstwa ponieważ oznaczać to będzie niższe koszty rejestracji.

Obecnie przy zgłoszeniu znaku towarowego na Unię Europejską opłata urzędowa wynosi 900 EUR. Jest ona stała bez względu na to czy przedsiębiorca ma wąską działalność mieszczącą się w jednej klasie czy szerszą obejmującą ich aż 3. W propozycji przeczytać możemy, że przedsiębiorca poniesie następujące opłaty zgłoszeniowe:

  • Przy jednej klasie – 775 EUR
  • Przy dwóch klasach- 825 EUR
  • Przy trzech klasach – 900 EUR

Jak widać przy 3 klasach opłata jest dokładnie taka sama jak obecnie. Wyszczególnienie jednak opłat za każdą klasę oddzielnie pozwoli na obniżenie opłat ponad 100 EUR.

 

Procedura zgłoszeniowa znaków towarowych

Postuluje się aby uprościć i zharmonizować procedurę rejestracji w krajach członkowskich. Za wzór ma stanowić system wspólnotowego znaku towarowego.

OHIM przy zgłoszeniach sprawdza jedynie czy zostały spełnione wymogi formalne. Odpowiedzialność za badanie czy dana nazwa nie narusza już zarejestrowanych znaków spoczywa na zgłaszającym. Firmy, które nie zgadzają się na rejestrację danego znaku mogą zgłosić sprzeciw. Dzięki temu ochrona przyznawana jest stosunkowo szybko bo po około 6 miesiącach.

Polska procedura zakłada z kolei, że ciężar badania zdolności rejestrowej znaku spoczywa na Urzędzie Patentowym. Jeżeli dopatrzy się kolizji z innym znakiem towarowym może odmówić udzielenia ochrony. Min. to sprawia, że proces rejestracji trwa w naszym kraju około 12 miesięcy.

 

Kiedy proponowane zmiany wejdą w życie?

Wnioski legislacyjne zostaną przekazane do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach procedury współdecyzji. Jeżeli zostaną przyjęte (co może nastąpić już wiosną 2014 roku) kraje UE będą musiały dokonać dostosowania nowych przepisów do swojego prawa krajowego. Będą na to miały 2 lata.

Jeżeli chodzi o zmiany w sprawie opłat obowiązywać będzie inna procedura. Zmienione rozporządzenie zostanie przyjęte przez Komisję w formie katu wykonawczego. Z tego właśnie powodu konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii Komitetu ds. opłat OHIM. Zakłada się, że zmiany powinny nastąpić do końca 2013 roku.

 

Zmiany w przepisach

Komisja Europejska zakłada, że proponowane zmiany pozwolą:

  • unowocześnić dotychczasowe przepisy i zwiększyć pewność prawa poprzez zmianę przestarzałych przepisów, wyeliminowanie dwuznaczności, doprecyzowanie zakresu i ograniczeń praw ze znaków towarowych oraz uwzględnienie obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;
  • usprawnić środki służące walce z podrabianymi towarami przewożonymi przez terytorium UE; oraz
  • ułatwić współpracę między właściwymi urzędami państw członkowskich a unijną agencją ds. znaków towarowych – Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego – w celu wspierania jednolitych praktyk i rozwijania wspólnych narzędzi.

Proponowane pomysły należy ocenić pozytywnie. Choć zmiana procedury zgłoszeniowej jeżeli chodzi o kraje członkowskie faktycznie można odebrać jako małą rewolucję.

Zmiany w znakach towarowych – więcej informacji znajdziesz tutaj.
 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


Mikołaj Lech

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: