fbpx

Mikołaj Lech

rzecznik patentowy

Prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim.
[Więcej >>>]

zarejestruj znak towarowy
24 Paź

Poczta Kwiatowa i jej 3 spory o znaki towarowe.

Ostatnio pisałem kiedy można legalnie używać nazwy “poczta”. Przy okazji pracy nad tym artykułem trafiłem na ciekawe spory o znaki towarowe Poczta kwiatowa. Tej kwiaciarni udało się zarejestrować swoje znaki m.in. w wersji słownej. Od razu też zaczęła naciskać na konkurencję aby przestała używać tej nazwy. Część odpuściła, ale znaleźli się tacy, którzy podjęli próbę unieważnienia spornych znaków. Poniżej opisuję szczegóły tych sporów.

– 1 –

Wniosek o unieważnienie znaku POCZTA KWIATOWA.

Decyzja Kolegium Orzekającego z dnia 28.08.2007 r. (Sp. 227/06)

 

 • Spór dotyczył słownego znaku towarowego POCZTA KWIATOWA nr R-147477. Znak został zgłoszony do ochrony 17.01.2002 r. przez Poczta Kwiatowa sp. z o.o.
 • Unieważnienia znaku domagał się konkurent, który został przez spółkę wezwany do zaprzestania używania tej nazwy. Tak na marginesie dodam, że jest to dość częsta strategia obrony przy zarzucie naruszenia prawa do znaku towarowego.
 • Konkurent stwierdził, że znak POCZTA KWIATOWA wskazuje na rodzaj usługi w postaci dostarczania kwiatów na zamówienie. Czyli, że nie posiada zdolności odróżniającej, tak jak np. poczta polowa czy poczta lotnicza. Podnoszono przy tym, że taki znak nie może zapaść w świadomości odbiorcy, jako identyfikujący jednego przedsiębiorcę, dlatego nie powinien być zarejestrowany. Taka sytuacja blokuje bowiem dostęp do oznaczenia, które informuje o rodzaju wykonywanej usługi.
 • Wnoszący o unieważnienie tego znaku podkreślał, że w swojej ofercie określeniem “poczta kwiatowa” posługiwał się jako nazwą usługi.
 • Pełnomocnik spółki Poczta Kwiatowa twierdził, że dla tego rodzaju usług jest to nazwa fantazyjna, bo kwiaty nie są nośnikiem żadnych listów ani informacji, tylko same są dostarczane. Prezes spółki zaznaczył, że dopiero gdy spółka odniosła sukces rynkowy (posiada kwiaciarnie w całym kraju), konkurent także zaczął używać tego znaku.

Decyzja Kolegium:

Zobacz również:

PODCAST: Najczęstsze błędy przy wyborze nazwy firmy.

Opowiadam w nich więcej o znakach sugerujących, aluzyjnych i opisowych.

 • Wg Kolegium nie było podstaw do uznania, że znak POCZTA KWIATOWA nie nadaje się do odróżniania usług dostarczania kwiatów. Co prawda ten znak może rodzić skojarzenia z taką usługą, ale to nie wystarczy, aby mówić o nazwie rodzajowej.
 • Kolegium zauważyło również, że wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów na to, że  oznaczenie POCZTA KWIATOWA weszło do języka potocznego.
 • Decyzja: Oddalenie wniosku.

– 2 –

Wniosek o unieważnienie dwóch znaków POCZTA KWIATOWA.

Decyzja Kolegium Orzekającego z dnia 16.03.2010 r. (Sp. 456/08).

 

 • Poczta Polska S.A. domagała się unieważnienia dwóch znaków POCZTA KWIATOWA: słownego nr R-147477 oraz słowno-graficznego nr R-152674:

Poczta kwiatowa i jej 3 spory o znaki towarowe.

 • Poczta Polska S.A. w swoim wniosku podnosiła, że powyższe znaki naruszają przysługujące jej prawa do nazwy przedsiębiorstwa.

Decyzja Kolegium:

 • Kolegium zgodziło się z argumentacją uprawnionego, że nazwa przedsiębiorstwa nie stwarza dla Poczty Polskiej monopolu na używanie słowa „poczta”, gdy chodzi o wykorzystanie tego słowa przez innego przedsiębiorcę w znaku towarowym dla oznaczania zupełnie innej działalności. Ponadto słowo to funkcjonuje w wielu kontekstach np. poczta mailowa czy poczta pantoflowa.
  • Decyzja: Oddalenie wniosku.

 

Co ciekawe, w toku procedury rejestracji znaku w Polsce, ze strony Urzędu Patentowego nie było żadnych uwag, które mogłyby dotyczyć zdolności odróżniającej znaków towarowych POCZTA KWIATOWA. Zostało to podniesione jako argument obronny w toku postępowania o unieważnienie znaku unijnego.

 

Problemy z rejestracją unijnego znaku POCZTA KWIATOWA.

 • W 2009 roku postanowiono wzmocnić ochronę marki, rejestrując unijny znak towarowy POCZTA KWIATOWA (EUTM-008283781).
 • Nie poszło jej jednak tak gładko jak w polskim Urzędzie Patentowym. Ekspert z EUIPO poinformował bowiem zgłaszającego, że wg niego znak nie posiada odróżniającego charakteru oraz ma opisowy charakter.

 

 • W odpowiedzi na pismo z urzędu, zgłaszający powołał się na udaną rejestrację w Polsce swojego słownego znaku towarowego. Przypomniano, że polski Urząd Patentowy nie miał żadnych obiekcji co do zdolności odróżniającej tego znaku.
 • Poczta Kwiatowa powołała się również na postępowanie o unieważnienie (Sp. 227/06) gdzie także zarzucano oznaczeniu brak odróżniającego charakteru. Wskazano wnioski z tego sporu:

– termin „poczta kwiatowa” nie posiada swojej definicji słownikowej;
– zestawienie słów „poczta” oraz „kwiatowa” ma charakter fantazyjny;
– świadczenie usług polegających na dostarczaniu kwiatów NIE JEST RÓWNOZNACZNE z usługami pocztowymi (nie świadczy o usługach pocztowych);
– jest to pojęcie sugerujące;

 • Pełnomocnik zgłaszającego choć podtrzymywał, że znak towarowy posiada pierwotną zdolność odróżniającą, to twierdził również, że nabył on także zdolność wtórną w następstwie używania. Świadczyć miały o tym dowody takie jak:

– działalność od 1999 r;
– Poczta Kwiatowa Sp. z o. o. to polski oddział międzynarodowej sieci Interflora (która działa od 1927r.);
– dowody na intensywne używanie (reklamy, promocje, podziękowania, nagrody, dyplomy, certyfikaty);
– tytuł „Marka wysokiej reputacji” w kategorii handel i usługi (badania konsumenckie);
– ilość odwiedzin strony www;
– międzynarodowy zasięg dostaw;
– nakłady finansowe na promocje (faktury);

 

 • Decyzja EUIPO: Znak towarowy POCZTA KWIATOWA został zarejestrowany

 

– 3 –

Wniosek o unieważnienie unijnego znaku POCZTA KWIATOWA.

 • Spółka z rejestracji tego znaku towarowego cieszyła się do 2017 r.. Wtedy to właśnie wpłynął wniosek o jego unieważnienie.
 • Jak można było się spodziewać, wnioskodawca twierdzi, że sporne oznaczenie pozbawione jest odróżniającego charakteru.

Zgodnie z orzecznictwem, w celu oceny, czy znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w efekcie użytkowania, należy wziąć pod uwagę w szczególności, czy właściwy krąg odbiorców lub co najmniej znaczna ich część, identyfikuje towar oznaczony znakiem, jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa;

 • W dniach 19-23 kwietnia 2017 r. przeprowadzono ankietę w celu ustalenia, czy oznaczenie “poczta kwiatowa” było postrzegane przez obecnych i potencjalnych odbiorców jako nazwa usługi czy jako znak towarowy danej firmy.

Badania przeprowadził Kantar Millward Brown (międzynarodowy koncern zajmujący się badaniem rynku i opinii publicznej).

Badanie zostało przeprowadzone na 1000 osób w wieku powyżej 18 lat. Uwzględniało zatem osoby, do których skierowana jest oferta usług dostarczania kwiatów.

Badanie wykazało, że prawie 73% respondentów zna określenie”poczta kwiatowa”. We wszystkich podgrupach (podzielonych ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie), określanie “poczta kwiatowa” było częściej związane z rodzajem usługi niż z nazwą konkretnej firmy.

We wszystkich grupach włączonych do analizy ankietowani odwoływali się do określenia “poczta kwiatowa” głównie jako do usługi dostarczania kwiatów pod wskazany adres (81-89% wskazań).

 

 • Z powyższego badania wnioskodawca wysunął wniosek, że znak towarowy POCZTA KWIATOWA jasno opisuje usługi, które ma oznaczać, a tym samym znak powinien być uważany za opisowy. Wskazał również, że wyrażenie “poczta kwiatowa” (angielski: “flower mail”) nie ma wystarczającego charakteru odróżniającego.
 • Wnioskodawca przytoczył definicję słowa poczta: instytucja zajmująca się transportem i dostawą korespondencji i przesyłek; Także: miejsce tej instytucji. Według innego źródła: Poczta to instytucja publicznie dostępna dotycząca obiegu przesyłek. Podano inne przykłady takie jak poczta konna, poczta gołębia; poczta rowerowa, poczta wojskowa;
 • Ponadto wnioskodawca podnosił, że wyrażenie “poczta kwiatowa” jest powszechnie używane w charakterze potocznym. Na dowód podał przykłady stron i profili np. na Facebooku, gdzie używano określenia “poczta kwiatowa” jako nazwy usługi dostarczania kwiatów.
 • Wskazano również, że na rynku dostaw kwiatowych jest wielu przedsiębiorców, którzy korzystają z pojęcia “poczta kwiatowa”opisując oferowane przez nich usługi. Używanie terminu “poczta kwiatowa” lub jego synonimów “dostawa kwiatów”, “kwiaty pocztą”, “e-kwiaty”, “kwiaciarnia” jest popularne i oczywiste. Używane są one przez wiele podmiotów gospodarczych. Są one powszechne i nie prowadzą do zindywidualizowania usług identyfikowanych indywidualnie z określonym podmiotem gospodarczym.

Decyzja EUIPO: Jeszcze nie zapadła. Sprawa jest w toku.

Mój komentarz:

Spory o znaki towarowe należące do spółki Poczta Kwiatowa są interesujące i pokazują specyfikę znaków, które są na granicy opisowości. Udana rejestracja takiego znaku to oczywiście dla właściciela powód do radości. Ma bowiem monopol prawny na określenie, którym ludzie chętnie się posługują (szczególnie w internecie).

Tylko, że aby taką ochronę utrzymać trzeba prowadzić dość agresywną politykę ochrony swoich znaków towarowych. A mówiąc precyzyjniej, należy szybko lokalizować konkurentów używających takiego znaku i zmuszać ich do zaprzestania takich praktyk.

Jeżeli bowiem takim określeniem powszechnie posługują się przedsiębiorcy w danej branży, to jest to koronny dowód na to, że znak nie posiada zdolności odróżniającej.

A wtedy szanse na jego unieważnienie wzrastają.

Z racji tego, że gra toczy się o duże pieniądze, można zakładać, że jaka nie byłaby decyzja w sporze o unijny znak towarowy POCZTA KWIATOWA, sprawa będzie miała swoją kontynuację w wyższych instancjach.

Oczywiście trzymam rękę na pulsie i napiszę jak ta sprawa się skończyła 🙂

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agata 28 października, 2017 o 18:27

Panie Mikołaju, czytam Pana blog od kilku dni jednak nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Czy jeśli pomiędzy 2 firmami (A i B) jest zawarta umowa obejmująca licencje na posługiwanie się znakami graficznymi, istnieje możliwość zarejestrowania przez firmę A jako własne znaki towarowe pewne elementy ze znaku graficznego? Logotyp przed nazwa?

Odpowiedz

Mikołaj Lech 8 listopada, 2017 o 01:09

Dzień dobry Pani Agato.
Wszystko zależy od tego kto komu tej licencji udziela. Jeżeli reprezentuje Pani firmę A, która stworzyła dane oznaczenie i je licencjonuje to tak, może Pani ubiegać się o rejestrację znaku towarowego. Tutaj od razu przypomnę, że powinna Pani zadbać o prawa autorskie do logo. Innymi słowy jeżeli logo zaprojektował Pani zewnętrzny grafik to należy z nim podpisać umowę na przeniesienie praw autorskich majątkowych. Inaczej grafik może w przyszłości takie prawo unieważnić.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomek 28 maja, 2019 o 08:04

Czy spór przed EUIPO dalej w toku? czy zapadła już decyzja w sprawie znaku?

Odpowiedz

Mikołaj Lech 28 maja, 2019 o 18:00

Panie Tomku spór jeszcze się nie zakończył. Z tego co widzę strony wypowiedziały się już w tej sprawie więc EUIPO powinien niedługo wydać decyzję.

Odpowiedz

Gosia 9 sierpnia, 2019 o 10:44

Witam,
czy może już coś wiadomo jak sprawa się zakończyła?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@kancelarialech.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: