Slider
2 Sty

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Jeżeli chcesz zastrzec znak towarowy, to musisz wiedzieć czym jest Klasyfikacja Nicejska. A mówiąc precyzyjniej Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług. To w oparciu o nią przygotowuje się dokumentację zgłoszeniową znaku. Ja swoim klientom tłumaczę, że dobry wykaz towarów i usług to “serce znaku”. Jeżeli jest wadliwy to osłabi to lub wręcz uniemożliwi ochronę Twojej marki.
 

Rejestracja znaku towarowego daje legalny monopol.

Ludzie często mają błędne przeświadczenie, że po zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskują monopol absolutny na nazwę firmy. Ponoć od otrzymania świadectwa ochronnego nikt nie może posługiwać się podobnym określeniem.

To zbytnie uproszczenie, bo przyznany przez Urząd Patentowy monopol ogranicza się do:

  • czasu (10 lat z możliwością przedłużenia);

Co jednak najistotniejsze to prawo wyłączne obejmie jedynie towary i usługi, które wskażesz w zgłoszeniu. Wybiera się je z Klasyfikacji Nicejskiej. Znak towarowy jest więc nierozerwalnie związany z branżą, w której działasz lub zamierzasz działać w przyszłości.


Czy mogą być znaki towarowe o takich samych nazwach?

Tak, pod warunkiem, że będą dotyczyć innych sektorów gospodarki.

Główną funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towaru lub usługi na rynku. Czyli znak towarowy jest marką (nazwą, logo, grafiką), po której jesteś kojarzony na rynku.

Dokonując rejestracji znaku, zabezpieczasz się przed tym, że ktoś używając podobnego oznaczenia, wprowadzi w błąd Twoich klientów.

Tylko zauważ, że takie ryzyko pomyłki istnieje jedynie w stosunku do działań konkurenta.
 
Przykład:

W EUIPO zarejestrowany jest unijny znak towarowy “KAKTUS” do oznaczania lodów. Co by się stało, gdyby ktoś zaczął wprowadzać na rynek samochody o tej nazwie? Czy osoba mająca ochotę na  loda, przez pomyłkę kupi samochód? Wątpię 🙂

Klasyfikacja towarów i usług (klasyfikacja nicejska).
 
W myśl tej zasady postępuje sam Urząd Patentowy, rejestrując znaki towarowe o identycznych nazwach, ale różnym przeznaczeniu. Po niżej dwa Kruki. Jeden służy do oznaczania biżuterii a drugi usługi agencji ściągającej długi.

Klasyfikacja towarów i usług - klasyfikacja nicejska.

 

Klasyfikacja towarów i usług porządkuje bałagan.

Każda firma działająca na rynku oferuje, albo towary albo usługi.

Nie ma trzeciej opcji.

Zastrzegając znak towarowy, musisz wskazać co oferujesz. Problem w tym, że początkowo każdy  opisywał ten sam towar/usługę na 10 różnych sposobów. A to jak się pewnie domyślasz, generowało to ogromne problemy interpretacyjne.

Udało się je pokonać dzięki Porozumieniu zawartemu na konferencji w Nicei w 1957 r.

To wtedy ustalono Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług, którą do dziś administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Kraje będące stronami Porozumienia (jest ich 85) zobowiązały się do stosowania tzw. Klasyfikacji Nicejskiej.

Polska jest jej sygnatariuszem od 1997 roku.

Obecnie obowiązuje 11 wersja Klasyfikacji Nicejskiej.

Zmiany w Klasyfikacji Towarów i Usług były konieczne, ponieważ wraz z postępem zmieniał się rynek.

Klasyfikacja towarów i usług - klasyfikacja nicejskaZauważ, że 30 lat temu smartfony istniały jedynie w głowach futurologów. Nikt się też nie spodziewał, że powstanie usługa pozycjonowania stron internetowych.

W aktualnym kształcie Klasyfikacja Nicejska zawiera 45 klas.

W każdej zgrupowane są “podobne” towary i usługi. Pierwsze 34 klasy zawierają towary a pozostałe 11 usługi. Przykładowo klasa:

5 wskazuje produkty farmaceutyczne;
9 sprzęt elektroniczny;
41 usługi szkoleniowe.

 
Zgłaszając do ochrony znak towarowy, musisz wybrać którąś jego formę:
 

 

3 najczęstsze błędy w wykazie towarów i usług.

Wbrew pozorom przygotowanie prawidłowego wykazu klas nie jest proste.

Chodzi o to, że Klasyfikacja towarów i usług nie ma słownika, który by wyjaśniał jak rozumieć dane pojęcie. Możesz jedynie wskazać hasło i liczyć, że dobrze trafiłeś. Zresztą stworzenie słownika byłoby bardzo trudne, bo tych pojęć jest aktualnie prawie 70 tys.

Największe zagrożenie polega na tym, że po zgłoszeniu znaku nie możesz dokonać żadnej zmiany rozszerzającej. Nie da się podmienić logo na te po rebrandingu lub uzupełnić kolejnej klasy. Jeżeli zapomnisz czegoś dodać, jedynym ratunkiem będzie nowe zgłoszenie. Będziesz jednak wtedy musiał wnieść ponownie opłaty urzędowe.

– 1 –
Wskazanie nieprawidłowej klasy

Kiedy klient prosi mnie o pomoc w walce z nieuczciwym konkurentem, zawsze pytam, czy chroni swój znak towarowy. Jeżeli rejestrował go bez pomocy rzecznika patentowego, w wykazie zdarzają się cuda. Czasami, to co klient wybrał z Klasyfikacji Towarów i Usług nie daje mu żadnej ochrony.

Podam Ci przykład.

Załóżmy, że produkujesz “ochronną odzież roboczą”. Może Ci się wydawać, że idealnie pasuje tutaj klasa 25 gdzie jest “odzież”. Czyli bardzo szerokie pojęcie.

Tylko że to błąd! Powinieneś wybrać klasę 9.

Tak samo mogą się zresztą pomylić przedsiębiorcy z innych branż, bo “odzież lecznicza dla ludzi” jest w klasie 10 a “odzież dla zwierząt” w 18.

– 2 –
Zbyt wąski wykaz towarów i usług

Przygotowując wykaz towarów i usług musisz myśleć na kilka lat do przodu.

Jak pisałem, po dokonaniu zgłoszenia nic już nie wolno dodawać. Kiedy po kilku latach będziesz chciał zrobić nowe zgłoszenie, może być już zarejestrowany kolizyjny znak. Teoretycznie możesz wtedy próbować unieważnić takie prawo, ale udaje się to tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Przykładowo jeden z moich klientów prowadził bar. Naturalnie chciał w wykazie wskazać usługi restauracyjne. Zwróciłem mu jednak uwagę, że powinien dodać również usługi kateringowe. Ta prosta rada uchroniła go przed poważnym błędem. Po kilku latach powiedział mi, że z dowozu żywności na telefon, ma obecnie 70% przychodów.

– 3 –
Zbyt szeroki wykaz towarów i usług

Być może Cię zaskoczę, ale z wykazem towarów i usług można przedobrzyć.

Przedsiębiorcy chcą mieć maksymalną ochronę minimalnym kosztem. Opłaty urzędowe zależą od ilości wskazanych klas z Klasyfikacji Nicejskiej. Na cenę nie wpływa to, czy w ramach danej klasy wskażesz jeden towar, czy 100. Stąd pokusa, aby wskazać wszystko, co się w danej klasie mieści.

To jednak błąd, który może Cię dużo kosztować.

Pamiętaj, że prawo wymaga używania zastrzeżonego znaku. Masz na to 5 lat od daty rejestracji. W przeciwnym razie konkurent może Ci takie prawo ochronne wygasić. W sporze będziesz musiał się bronić, przedstawiając dowody na to, że faktycznie oferowałeś wszystkie towary i usługi wskazane w zgłoszeniu.

To rzadki przypadek, kiedy to Ty musisz przedstawić “dowody na swoją niewinność”.


Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu wykazie klas?

Klasyfikacja towarów i usług - klasyfikacja nicejskaSkontaktuj się ze mną:

– 575 999 410,
– mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych w kraju i za granicą.

 

Klasyfikacja PKD a znak towarowy.

Kiedy tłumaczę moim klientom czym jest Klasyfikacja Nicejska często porównuję ją do Klasyfikacji PKD. Cel obu jest zbliżony – wskazanie, jaki jest zakres działalności przedsiębiorcy. Na tym jednak te podobieństwa się kończą.

Polska Klasyfikacja Gospodarcza pełni głównie rolę statystyczną.

Choć jest to oczywiście wskazówka, w jakiej branży prowadzona jest działalność, to o niczym jeszcze nie przesądza. Przedsiębiorcy często wskazują wiele klas “na górkę”. Również prawo do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy, wynika nie ze wskazanego PKD a tego, co realnie oferuje on na rynku.

W tym kontekście Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług pełni ważniejszą rolę. Określa bowiem zakres  rzeczywistego monopolu prawnego do danego oznaczenia. To właśnie w oparciu o wskazane towary i usługi sąd ustala czy oznaczenie konkurenta może naruszać Twój znak towarowy.
 

 

Czy jeżeli znaki mają różne klasy, to nie zachodzi kolizja?

To zależy.

Generalnie jest to bardziej skomplikowana sprawa.

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że Klasyfikacja Towarów i Usług ma jedynie charakter pomocniczy. To czy porównywane towary lub usługi są tego samego rodzaju nie powinno się oceniać jedynie przez pryzmat numeru klasy.
 

Wyrok NSA z 3 lutego 2009 r.
Sygn. akt II GSK 698/08

[…] klasyfikacja nicejska dotycząca klasyfikacji towarów nie ma charakteru rozstrzygającego, co do przynależności poszczególnych towarów do danej kategorii. Ma ona jedynie charakter pomocniczy przy formułowaniu wykazów towarów dla znaków zgłoszonych Urzędowi Patentowemu, aby uporządkować towary i usługi według właściwości, jakie te towary/usługi posiadają.

 
W innym wyroku sąd wskazał, że Klasyfikacja Nicejska służy jedynie potrzebom rejestracji znaków, wprowadzając jednolity system zaszeregowania towarów.

Towary zaliczane do jednej klasy mogą, zatem być towarami różnego rodzaju i przeciwnie – towary z różnych klas mogą być uznane za podobne. Zatem klasyfikacja Towarów i Usług nie ma charakteru normatywnego przy określaniu “jednorodzajowości” towarów lub usług.

Może mieć natomiast znaczenie pomocnicze.


Towary z różnych klas mogą być uznane za podobne.

W jednym ze sporów Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej uznał, że:

– “odzież ochronna do celów medycznych” z klasy 10, oraz
– “artykuły gimnastyczne i sportowe” z klasy 28

…są podobne do “odzieży” z klasy 25.


Towary z tej samej klasy mogą być uznane za niepodobne.

Dla równowagi są orzeczenia sądów, uznające brak podobieństwa pomiędzy:

– wódką a winem (ta sama klasa 33), oraz
– kosmetykami a pastą do zębów (ta sama klasa 3).


Czy usługa może być podobna do towaru?

W pewnych okolicznościach tak!

Abyś to dobrze zrozumiał, załóżmy, że ADIDAS jest tylko producentem butów. Dostarcza je do hurtowni obuwia, a te odsprzedają towar mniejszym sklepom.

Producent własnych sklepów nie prowadzi.

Jak byś zareagował, gdybyś zobaczył sklep obuwniczy pod nazwą ADIDAS?

Czy uznałbyś, że jest to sklep firmowy producenta?

Na pewno tak. Tym samym usługa sprzedaży butów będzie uznana za podobną do samego obuwia.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy nazwa jest wolna.

Jeżeli planujesz zarejestrować swoją markę, to powinieneś mieć pewność, że nie ma kolizyjnego znaku towarowego. To o tyle ważne, że po dokonaniu zgłoszenia konkurent może złożyć sprzeciw do rejestracji. Automatycznie wtedy zostaniesz wkręcony w spór.

Zagrożenie jest tym bardziej prawdopodobne, jeżeli ubiegasz się o ochronę znaku unijnego. Tamtejszy Urząd powiadomi o Twoim zgłoszeniu właścicieli podobnych znaków.

Pamiętaj również, że gra toczy się o coś więcej niż samą rejestrację.

Jeżeli wejdziesz na rynek z marką, która łamie cudze prawa, będziesz zmuszony do jej zmiany. Przepadnie wtedy cały Twój wysiłek poświęcony na jej promocję.

 
Więcej o badaniu znaku towarowego dowiesz się z nagrania:
 

 

Kiedy znaki towarowe są do siebie podobne?

Przepisy nie dają nam tutaj żadnych wskazówek.

Klasyfikacja towarów i usług - klasyfikacja nicejska.

Te znajdziemy dopiero w wyrokach europejskich i polskich sądów.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat ustaliły one pewne reguły kolizyjności wg których ocenia się podobieństwo znaków towarowych. Te zasady dość wyraźnie różnią się od tego co potocznie uznawane jest za podobne.

 

Przykład:

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że znak towarowy “Lubelska” jest podobny do niemieckiego znaku “Lubeca”. EUIPO słusznie więc odmówiło przyznania ochrony na tę markę wódek.

 

Przedsiębiorcy nie są obiektywni przy ocenie podobieństwa.

Dla osób, które chcą wejść z nową marką na rynek, różnica jednej literki w nazwie wydaje się wystarczająca. Z kolei właściciele już zarejestrowanych znaków najchętniej zakazaliby innym używania nawet nieznacznie podobnych oznaczeń.
 
Finalnie musisz sobie odpowiedzieć na pytanie:

Czy późniejszy znak towarowy może wprowadzać klientów w błąd?

 

Zapytaj mnie o wycenę

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Tutaj warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Nie jest bowiem ważne, czy według Ciebie znaki dostatecznie się od siebie różnią.

Liczy się tylko to, czy tak samo zinterpretuje to Urząd Patentowy lub jeżeli dojdzie do sporu – sąd.

Rzecznik patentowy posiada wiedzę i doświadczenie ze znakami towarowymi. Dodatkowo jako osoba obiektywna, na chłodno i bez emocji podejdzie do takiej analizy prawnej marki.

Po wszystkim dowiesz się co zrobić, aby swój znak towarowy jednak zarejestrować. Jednym ze sposobów jest opracowanie przemyślanego wykazu towarów i usług.

Pamiętaj, że jako rzecznik patentowy robię takie badania dla klientów. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, po prostu do mnie napisz.


Klasyfikacja Towarów i Usług - podsumowanie

  • Klasyfikacja Nicejska zawiera prawie 70 tys. pojęć, które odnoszą się do oferowanych przez przedsiębiorców towarów i usług.
  • Warunkiem rejestracji znaku towarowego jest precyzyjne określenie do oznaczania czego będzie on służył.
  • Po rejestracji nie masz wyłączności na samą nazwę. Ten monopol prawny ograniczony jest do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług.
  • Błędny wykaz towarów i usług może uniemożliwić ochronę Twojej marki.
  • Po wysłaniu zgłoszenia nie można dokonywać zmian rozszerzających.
  • Klasyfikacja Towarów i Usług ma charakter pomocniczy. Towary zaliczane do jednej klasy mogą być towarami różnego rodzaju i przeciwnie – towary z różnych klas mogą być uznane za podobne.


Klasyfikacja Towarów i Usług – nagłówki klas:


 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: