fbpx

Dziś pokażę Ci jak uzyskać patent oraz na czym polega procedura patentowania. Na blogu pisałem już o wymogach, które musi spełnić wynalazek, aby dało się go opatentować. Osobny artykuł poświęciłem też rozwiązaniom, których w tej formie chronić się nie da. Zapraszam do lektury praktycznych aspektów zgłoszenia.

Przeczytaj poniższe wpisy w pierwszej kolejności, a lepiej zrozumiesz to, o czym będę mówił w dalszej części.

Procedura patentowania wynalazków? Podcast

Dla Twojej wygody ten artykuł przygotowałem również w formie podcastu. Możesz go odsłuchać na swoim telefonie np. jadąc samochodem czy biegając. To świetna forma konsumowania treści dla osób, które nie mają zbyt wiele wolnego czasu.

>> Pobierz odcinek
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Wszystko co można wynaleźć zostało już wynalezione

Charles H. Duell

Te słowa wypowiedział ponoć w 1899 r. Charles H. Duell, szef amerykańskiego Urzędu Patentowego. Do dziś są powtarzane jako przykład krótkowzroczności i braku wiary w możliwości ludzkiego umysłu.

Innowacyjne rozwiązania nie muszą od razu oznaczać epokowego wynalazku na miarę druku Gutenberga. Częściej to po prostu ulepszenie znanej technologii.

I już to wystarczy, aby zyskać przewagę nad konkurencją.

Co ciekawe dotarłem do informacji, że Duell nigdy tego nie powiedział. Znana jest za to jego inna wypowiedź 1902 r.:

Moim zdaniem cały postęp technologiczny, który znamy będzie się wydawał zupełnie nieistotny w porównaniu z tym, czego doświadczy obecny wiek. Niemal żałuję, że nie mogę przeżyć swojego życia jeszcze raz, aby zobaczyć cuda na progu których właśnie stoimy.

Charles Duell Zmarł w 1920 roku.
 
39 lat później człowiek postawił stopę na Księżycu…

Wynalazek a patent. Czym jest patent i jak działa prawo patentowe?

Zauważyłem, że ludzie używają określenia „patentowanie” dosłownie do wszystkiego. Czasami dostaję pytanie o możliwość opatentowania nazwy firmy, wyglądu mebla czy praw autorskich do logo. Od strony prawnej opatentować można jedynie wynalazek, czyli:

techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu.

Logo, nazwę firmy czy te meble da się zastrzec, ale nie w tej formie.

Art. 24. Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej PrWłPrzem)

Patent to legalny monopol przyznawany przez państwo. Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. Powstaje przez decyzję administracyjną odpowiedniego organu. Aby go otrzymać, musisz złożyć wniosek do polskiego lub na przykład Europejskiego Urzędu Patentowego. Co ważne, taka ochronę dostaniesz tylko, jeżeli spełnisz wszystkie wymogi formalne.

Dowodem na przyznanie takiego monopolu jest dokument patentowy:

patent na wynalazek

Patent na wynalazek nie daje monopolu absolutnego

Jeżeli przejdziesz procedurę patentowania wynalazku, to za swoją innowacyjność zostaniesz nagrodzony tym patentem. Patent to prawo do korzystania z zastrzeżonego rozwiązania. Innymi słowy tylko Ty będziesz mógł na nim zarabiać. A w prawie patentowym panuje zasada, że wynalazek, którego nie opatentujesz – wchodzi w stan techniki. Naśladownictwo techniczne jest dozwolone, o ile dane rozwiązanie nie zostało zastrzeżone. Dzięki temu mamy postęp.

Pamiętaj jednak, że patent na wynalazek w kilku miejscach jest ograniczony.

1) Patent jest ograniczony terytorialnie

To może być Polska, kraje europejskie lub wybrana wiązka państw świata. Wszystko zależy od tego o jaki zakres ochrony będziesz wnioskował. Szerzej o tym jak otrzymać patent międzynarodowy piszę w dalszej części.

2) Patent jest ograniczony czasowo

Może trwać maksymalnie 20 lat, ale należy go rokrocznie przedłużać. Sama procedura patentowania trwa zazwyczaj nie krócej niż 3 lata. Później w tzw. „urodziny zgłoszenia”, patent należy przedłużyć i wnieść opłaty okresowe za ochronę wynalazku. Jeżeli tego nie zrobisz, patent wygaśnie, a wynalazek wejdzie w stan techniki.

Art. 63 ust. 3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

PrWłPrzem

3) Patent jest ograniczony przedmiotowo

Czyli ochronie podlega nie ogólny nieprecyzyjny pomysł na wynalazek, a konkretne rozwiązanie, które opisuje się w zastrzeżeniach patentowych. To właśnie jego najważniejsza część – jego serce. Błąd w tym elemencie będzie rzutował na to, że konkurent łatwo Ci patent obejdzie.

Art. 63 ust. 2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

.

Art. 33 ust. 3. Zastrzeżenia patentowe, określają zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

PrWłPrzem

Jak zarabiać na patencie?

Pamiętaj, że:

Możesz egzekwować swoje prawa dopiero od dnia otrzymania patentu.

Sam fakt, że wynalazek zgłoszono, nie daje Ci jeszcze gwarancji, że ochronę otrzymasz.

Ogólna zasada jest prosta. Jeżeli przykładowo unowocześnisz silnik samochodowy na tyle, aby przy tej samej ilości paliwa dawał powiedzmy 20% więcej mocy, to szybko staniesz się bogaty.

Każdy koncern samochodowy będzie chciał podpisać z Tobą umowę licencyjną na korzystanie z wynalazku. Pod warunkiem oczywiście, że go opatentowałeś.

Możesz też samemu korzystać z wynalazku. Innowacyjna maszyna może w tym samym czasie produkować dla Ciebie o 20% więcej butelek. Ewentualnie rzadziej będzie się psuć. To finalnie wpłynie na niższe koszty produkcji i będziesz mógł ustawić wyższą marżę. Dzięki patentowi tylko Ty czerpiesz z niego korzyści.

W tych okolicznościach prawo patentowe pobudza innowacyjność. Nagradza bowiem twórcę wyłącznym prawem do komercjalizacji efektów jego pracy. W dłuższej perspektywie społeczeństwo na tym zyskuje. Zauważ, że po wygaśnięciu patentu każdy może z wynalazku korzystać. A jego szczegółowy opis jest po zgłoszeniu ujawniany.

Art. 63. 1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

PrWłPrzem
patent na wynalazek
Firmy informują o tym, że chroni ich patent.

Jak uzyskać patent, którego nie da się obejść?

Tak jak mówiłem, aby patent był skuteczny, trzeba przygotować dobry opis patentowy. Osobiście uważam, że nie jest sztuką stworzyć opis, w oparciu o który dostaniesz patent. Prawdziwym wyzwaniem jest tak sformułować zastrzeżenia patentowe, aby nie dało się patentu obejść.

patent na wynalazek

Wyjaśnię Ci to na przykładzie ołówka.

Oczywiście obecnie ołówek jest znany więc nie kwalifikuje się do ochrony patentowej. Załóżmy jednak, że cały świat do dzisiaj używa do pisania patyków, kredy czy ołowianych pręcików. Przygotowując zastrzeżenia można by napisać, że jest to rozwiązanie znamienne tym, że:

 • ma grafitowy podłużny rdzeń, który
 • otoczony jest drewnianą oprawą,
 • z zaostrzoną jedną z krawędzi.

Zauważ, że to To dość precyzyjny opis ołówka. Tylko jako rzecznik patentowy już widzę kilka możliwości obejścia takich zastrzeżeń. Pomijam tutaj teraz tzw. „teorię ekwiwalentów”, o której kiedyś pewnie napiszę nieco więcej.

Czy da się ten wynalazek opisać lepiej? Tak!

Zamiast wskazania, że chodzi o grafitowy rdzeń, lepiej napisać, że rdzeń to materiał podatny na ścieranie. Inaczej wystarczy grafit zastąpić rdzeniem pastelowym, jak w kredkach i obejdziemy patent.

Pisanie o drewnianej oprawie również nas ogranicza.

Wystarczy, że w swoim ołówku zamienię drewno na tworzywo typu plastik i unikam zarzutu naruszenia prawa. Lepiej napisać, że rdzeń otoczony jest oprawą z materiału podatnego na cięcie.

Jeżeli w zastrzeżeniu patentowym jest mowa o jednej zaostrzonej krawędzi to obejdę to, jeżeli mój ołówek będzie miał dwie zaostrzone krawędzie lub żadnej. W sensie, że ludzie sami będą sobie ołówek ostrzyć w domu. Aby temu zapobiec nie powinniśmy wspominać o zaostrzonym końcu w pierwszym zastrzeżeniu, a wszystkie alternatywy z jednym i dwoma ostrymi końcami umieścić w zastrzeżeniach zależnych.

Oczywiście unikając szczegółów nie możesz przesadzić. Istota rozwiązania musi być dostatecznie ujawniona. Dostatecznie czyli tak, aby znawca z danej dziedziny był w stanie zrealizować wynalazek w oparciu o nasz opis.

Dalsza część artykułu pod formularzem.

Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko

Moi klienci, kiedy mówię jak wygląda procedura patentowania często nie chcą podawać za dużo szczegółów. Równocześnie zależy im na przyblokowaniu konkurencji patentem. Niestety, jeżeli wszystko opiszemy zbyt ogólnie, to ekspert rozpatrujący zgłoszenie może uznać, że takie rozwiązanie wynika wprost ze stanu techniki. I zamiast udzielić patent, Urząd Patentowy wyda decyzję odmowną. Z kolei opis zbyt szczegółowy pozwoli konkurencji na obejście patentu.

Art. 26. 1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

PrWłPrzem

Jak widzisz tworząc opis trzeba wyważyć oba ryzyka.

Słaby opis patentowy i tak pozwala uzyskać patent

Tym przykładem z ołówkiem chciałem Ci pokazać, że zarówno w oparciu o słaby jak i dobry opis patentowy udałoby Ci się otrzymać patent na wynalazek.

Problem w tym, że ten pierwszy dawałby Ci jedynie iluzję ochrony.

Czyli gdybyś miał aspiracje międzynarodowe:

 1. Musiałbyś poświęcić np. 5 lat na procedurę patentową w 100 krajach.
 2. Zapłaciłbyś za to kilkaset tys. złotych.
 3. Później kilka lat prowadziłbyś spór w sądzie z naruszycielem…

…by finalnie usłyszeć, że ktoś faktycznie stworzył ołówek, ale w technologii, która obchodzi Twój patent.

To absolutnie nie oznacza, że prawo patentowe jest nieskuteczne. Opis patentowy musi określać precyzyjnie zakres monopolu prawnego. Zauważ, że jeżeli będzie zbyt szeroki to uderzy to w interes publiczny, bo zbytnio ograniczy rynek. Nie może być też zbyt wąski (np. tylko na identyczność), bo konkurent zmieni dwie śrubki i patent obejdzie.

Sądy na przestrzeni dekad wypracowały linię orzeczniczą, która stara się znaleźć w tym złoty środek. Wszystko opiera się jednak na dobrym bądź słabym opisie.

Pamiętaj, że:

Nie jest sztuką uzyskać patent. Sztuką jest przygotować taki opis patentowy, który nie dać pola manewru Twojej konkurencji. Jak uzyskać patent, który faktycznie Cię ochroni? Skorzystaj pomocy rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy to specjalista od ochrony wynalazków

Przyszli rzecznicy patentowi przez 3 lata aplikacji szkoleni są z robienia opisów patentowych. W tym celu odbywają praktyki w Urzędzie Patentowym RP pod okiem ekspertów rozpatrujących zgłoszenia patentowe. Później prowadząc własne kancelarie, na co dzień pomagamy wynalazcom. To nasza ścisła specjalizacja.

Ja często powtarzam, że z opisami patentowymi jest jak z umiejętnością grania na gitarze. Im dłużej się ćwiczymy, tym w tej sztuce stajemy się lepsi.

Co więcej, doświadczenie zyskujemy również w sprawach spornych, kiedy ktoś próbuje patent unieważnić. Ewentualnie, kiedy reprezentujemy klienta w sądzie przeciwko naruszycielowi. To całe doświadczenie finalnie pozwala mi przygotować taki opis patentowy ołówka, aby autentycznie zabezpieczył mojego klienta.

 

Opis patentowy – jaka jest jego struktura?

Opis patentowy to pewien algorytm, według którego trzeba przedstawić nasz wynalazek, nasze rozwiązanie techniczne. Jego struktura na całym świecie zasadniczo jest podobna.

Opis patentowy składa się więc z:

 • tytuł wynalazku;
 • stanu techniki;
 • opisu istoty wynalazku;
 • przykładów wykonania wynalazku
 • rysunków;

mamy też wspomniane już

 • zastrzeżenia patentowe oraz
 • skrót wynalazku.

Procedura patentowania – z jakich elementów się składa?

Tak w absolutnym uproszczeniu procedura patentowania wynalazku, czy to w Polsce czy w trybie międzynarodowym, ma kilka wspólnych elementów.

Art. 31. 1. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:
1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
4) skrót opisu.
2. Zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Najpierw musisz przygotować opis patentowy. Później razem z podaniem składasz go do wybranego Urzędu Patentowego. To jest też moment, kiedy wnosisz pierwsze opłaty urzędowe. Po przyjęciu zgłoszenia Urząd robi badanie formalne, czyli sprawdza czy zgłaszający przesłał wszystkie wymagane dokumenty i uiścił opłaty. Nadawany jest też numer zgłoszeniowy i data zgłoszenia.

Po 18 miesiącach od zgłoszenia Urząd publikuje Twój opis patentowy wraz z rysunkami. Od tej chwili konkurenci mogą składać sprzeciwy, jeżeli uznają, że rozwiązanie nie ma zdolności patentowej. W przypadku, kiedy rozwiązanie zgłoszone do ochrony spełnia wszystkie wymogi stawiane przez prawo, Urząd wydaje warunkową decyzję o przyznaniu patentu. Jeżeli ją opłacisz, to otrzymasz patent.

Jak chronić wynalazek na cały świat?

Jeżeli myślisz o opatentowaniu swojego wynalazku, to powinieneś:

 • ocenić czy to co chcesz chronić jest w ogóle wynalazkiem, a potem
 • zrobić badanie czy podobnych rozwiązań nie ma na rynku.

Jeżeli wnioski z takiej analizy są korzystne, to musisz zastanowić się jaki zasięg terytorialny ochrony Cię interesuje. Nie ma patentu na cały świat. Możesz za to wybrać wiązkę krajów, w których taki monopol prawny będzie obowiązywać. Wszystko finalnie sprowadza się do Twoich aspiracji biznesowych oraz… grubości portfela.

Do wyboru masz 3 procedury:

 1. Krajową – ochroną obejmujemy jedno państwo np. Polskę.
 2. Regionalną – ochroną obejmiemy kraje z regionu np. patent europejski.
 3. Międzynarodową– tutaj możemy wyznaczyć większość krajów świata.
 

Procedura patentowania w Polsce

Jeżeli wystarczy Ci ochrona krajowa, to z wnioskiem o uzyskanie patentu powinieneś udać się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Tutaj Twoim profesjonalnym pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy.

Analogiczne urzędy znajdują się również w innych państwach. Jeżeli więc interesuje cię ochrona jedynie w Wielkiej Brytanii czy Francji, to takie zgłoszenie powinieneś zrobić w tamtejszych urzędach.

W Polsce o patent może się ubiegać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Urząd Patentowy wykonuje badanie formalne

Jak już wspominałem, najistotniejszym elementem zgłoszenia jest opis patentowy, który określa zakres żądanej ochrony. Po przyjęciu zgłoszenia polski Urząd Patentowy sprawdza, czy od strony formalnej nie ma żadnych błędów oraz robi wstępne badanie w stanie techniki.

Art. 41. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

Masz rok na rozszerzenie ochrony na zagranicę

Zgłaszając wynalazek do opatentowania w Polsce nie zamykasz sobie drogi do ochrony międzynarodowej. Musisz jednak pamiętać, że od dnia złożenia wniosku masz 12 miesięcy na rozszerzenie ochrony. Po tym czasie będzie to już niemożliwe.

Oznacza to, że jeżeli z sukcesem przejdziesz procedurę patentowania, to monopol na komercjalizację stosowania wynalazku obejmie jedynie Polskę. Konkurent z Niemiec będzie mógł z Twojego wynalazku swobodnie korzystać u siebie. A jego opis bez problemu ściągnie sobie ze strony Urzędu Patentowego.

Naturalnie Niemiec tego wynalazku nie opatentuje, ale korzystać z niego będzie mógł.

 

Ile kosztuje patent na Polskę?

Opłatom urzędowym za patent poświęciłem osobne nagranie, ale tutaj wspomnę jedynie, że koszty patentu na Polskę są niskie. A przynajmniej w porównaniu z tym co cię czeka przy skali międzynarodowej. Łącznie za zgłoszenie i pierwszy 3 letni okres ochronny zapłacisz około 1000 zł.

Opłaty za kolejne lata są coraz wyższe i łącznie (tj. za 20 lat) wynoszą ok. 15 tys. zł. Ustawodawca świadomie stawia coraz wyższe obciążenia, bo patent blokuje rynek. Jest to więc niekorzystne z punktu widzenia interesu publicznego.

Podejdź taktycznie do ochrony swojego wynalazku

Możesz samodzielnie ponieść opłaty za zgłoszenie i honorarium kancelarii patentowej, a później w przeciągu tych 12 miesięcy poszukać finansowania dla procedury międzynarodowej. To może być inwestor zewnętrzny lub finansowanie z któregoś z programów unijnych lub krajowych.

Od strony ochrony Twoich interesów ważne, aby zgłoszenie poszło na Ciebie.

Uwagi eksperta z Urzędu Patentowego

Ekspert rozpatrujący Twoje zgłoszenie może mieć uwagi. Zdarza się, że trzeba zrobić wtedy przeredagowanie zastrzeżenia patentowego. Ewentualne zmiany nie mogą być rozszerzające. Nie da się więc dodać do opisu czegoś co nie było ujawnione w zgłoszeniu.

Ekspert będzie również robił poszukiwania podobnych rozwiązań w światowym stanie techniki. I wcale nie ograniczy się jedynie do literatury patentowej. W naszej branży znana jest historia, kiedy ekspert odmówił przyznania patentu, udowadniając zgłaszającemu, że istota jego rozwiązania jest znana z komiksu kaczora Donalda.

Jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek. Patent otrzymasz, jeżeli uiścisz opłatę za ochronę.

Informacja o uzyskanym patencie publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Art. 30. Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy z formalnościami, to po prostu się do mnie odezwij.

Zobacz również:

Procedura patentowania przed Europejskim Urzędem Patentowym

Poza procedurą patentowania w Polsce, mamy również opcję regionalną. Koordynuje ją Europejski Urząd Patentowy, czyli w skrócie EPO. Tutaj dokonując jednego zgłoszenia patent europejski (nie unijny!) może obowiązywać w 38 państwach Europy. A mówiąc dokładniej w państwach, które są stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

www.epo.org

Osoby z Polski zgłoszenie do EPO muszą robić za pośrednictwem UPRP. Chodzi o wyłapanie wynalazków, które mogą być objęte tajemnicą państwową ze względu na ich wagę dla obronności. Po otrzymaniu zgłoszenia EPO robi ograniczone badanie formalne. Raport z niego wraz z opinią co do zdolności patentowej jest wysyłany do zgłaszającego.

W tę procedurę można wejść powołując się na prawo pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego. Masz na to 12 miesięcy od dnia zgłoszenia. Również tutaj po 18 miesiącach od zgłoszenia urząd publikuje informację o zgłoszeniu wraz z opisem.

Co ważne, jeżeli EPO wyda decyzję o udzieleniu Ci patentu europejskiego, to w przeciągu 3 miesięcy musisz zrobić walidację. Walidacja to takie uprawomocnienie patentu w wybranych krajach. Jeżeli tego nie zrobisz, patent upadnie. Czyli jak widzisz po otrzymaniu patentu europejskiego nie masz jeszcze ochrony w żadnym kraju.

Dokonując walidacji powinieneś:

 • wskazać miejscowego pełnomocnika, jeżeli dany kraj tego wymaga,
 • nadesłać tłumaczenia na dany język oraz
 • uiścić stosowne opłaty urzędowe.

Patent europejski stanowi wiązkę patentów krajowych

Pamiętaj że:

Patent europejski należy w każdym kraju corocznie opłacać i przedłużać jego ochronę. Inaczej wygaśnie.

Patent europejski nie jest prawem jednolitym jak np. unijny znak towarowy. W procedurze rejestrowania znaków wystarczy zrobić jedno zgłoszenie i ochroną można objąć 27 krajów UE. Procedura patentowania przez EPO wygląda inaczej. To raczej wiązka patentów krajowych.

Warto działać przez EPO, jeżeli nasz wynalazek jest z pogranicza software i hardware. Ten urząd jest po prostu nieco bardziej liberalny, jeżeli chodzi o ocenę zdolności patentowej takiego rozwiązania.

Z drugiej strony nowelizacja przepisów ma zmusić UPRP do podobnej praktyki.

Procedura patentowania przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej

Trzecia procedura patentowania toczy się przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Na tę chwilę pozwala chronić nasz wynalazek w 153 państwach. Jak widzisz na mapce, to niemal cały cywilizowany świat.

Swój wynalazek możesz zgłosić bezpośrednio do WIPO lub poprzez urząd przyjmujący. Dla polskich zgłaszających jest to UPRP. Urząd robi badanie formalne w trakcie którego, sprawdza poprawność wypełnionych dokumentów, ilość kopii oraz nadaje numer i datę zgłoszenia.

I znowu powtórzę to co przy patencie europejskim.

Jeżeli od Twojego zgłoszenia krajowego nie minęło 12 miesięcy, to możesz wejść z nim w procedurę międzynarodową. Pamiętaj tylko, że WIPO nie udziela patentu. Ten urząd pośredniczy jedynie pomiędzy zgłaszającym a końcowymi urzędami patentowymi.

Faza I

Choć zgłoszenie robi się do WIPO to dla zgłaszających z Polski badanie podstawowe robi EPO. Później opinia co do zdolności patentowej wynalazku jest wysyłana do WIPO, a następnie dostarcza się ją do wyznaczonych przez nas krajowych urzędów patentowych.

Również w tej procedurze, po 18 miesiącach od daty zgłoszenia pierwotnego publikowane są informacje o zgłoszeniu wraz z opisem patentowym. Od tej chwili zgłaszający zobowiązany jest wskazać na terenie jakich krajów ubiega się o ochronę. W zależności od państwa na taką decyzję ma od 20 do 31 miesięcy od daty zgłoszenia.

I to właśnie jest często podnoszone jako największa zaleta tej procedury.

Po dokonaniu zgłoszenia w Polsce mamy tak naprawdę 30 miesięcy na decyzję o zasięgu ochrony. Procedura międzynarodowa de facto pozwala nam kupić trochę czasu. Konkurencja do ostatniej chwili nie może być pewna, gdzie będzie obowiązywać ochrona.

Komentarz mojego Klienta:

Jeden z moich klientów, kiedy przedstawiłem mu jak uzyskać patent, skwitował to stwierdzeniem, że w sumie to po dokonaniu zgłoszenia w Polsce ma tymczasową ochronę na cały świat. I faktycznie, jeżeli tylko zmieścimy się w terminach, to możemy wskazać prawie każdy kraj jako miejsce obowiązywania patentu.

Korzyścią jest również to, że wchodząc w tryb międzynarodowy masz 30, 31 miesięcy na znalezienie finansowania takiej ochrony. Jeżeli nie wyznaczysz żadnych krajów, zgłoszenie uznaje się za wycofane.

Faza II

Wejście w fazy krajowe wiąże się z koniecznością:

 • wyznaczenia krajów,
 • uiszczenia stosownych opłat,
 • wniesienie tłumaczenia oraz wyznaczenia pełnomocnika.

Po wejście w fazy krajowe, zgłoszenie traktuje się jak tradycyjne zgłoszenie krajowe. Jest więc robione badanie formalne, badanie merytoryczne i podejmowana jest decyzja o przyznaniu patentu bądź nie.

Co ciekawe czasami zgłaszający korzystają z tych wszystkich trzech procedur naraz.

Przykładowo można zgłosić daną innowację w Polsce i dokonać rozszerzenia w trybie PCT w przeciągu 12 miesięcy. Dzięki temu uzyskujemy dodatkowe miesiące, aby wyznaczyć konkretne kraje i regiony. Poza USA i Japonią może to być EPO.

Podsumowanie:

 • Patent może być udzielony tylko na wynalazek czy techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu. Nie da się opatentować nazwy i logo firmy.

 • Jeżeli ujawnisz swoje rozwiązanie światu, ale go nie opatentujesz, wynalazek wchodzi w stan techniki i każdy może z niego korzystać.

 • Wynalazku, który nie jest nowy nie da się opatentować.

 • Siła ochrony patentowej leży w dobrym opisie patentowym. Słaby opis pozwoli na otrzymanie patentu, ale łatwo go będzie obejść.

 • W procedurze patentowania może Cię zastępować rzecznik patentowy.

 • Patent może być przyznany na terytorium wybranych państw.

 • Po 18 miesiącach od zgłoszenia urząd publikuje opis wynalazku.

 • Zainteresowane osoby mogą złożyć sprzeciw do zgłoszenia;

 • Postępowanie kończy się decyzją o przyznaniu patentu lub nie.

 • Aby patent nie wygasł należy go co roku przedłużać. Wiąże się to z koniecznością wnoszenia opłat urzędowych.

Zobacz również:

FAQ
Kiedy rejestracja wzoru przemysłowego jest lepsza od patentu?

Wzór przemysłowy jest korzystniejszy w kwestii zabezpieczania designu produktu. Przedsiębiorcy w tej formie najczęściej zgłaszają meble, odzież, zabawki, a także opakowania.

Największymi atutami wzorów są:

👉 błyskawiczna procedura uzyskiwania ochrony (zwykle trwa nie więcej niż 14 dni);

👉 niższe opłaty za zgłoszenie niż przy okazji patentu;

👉 mniej formalności (nie ma obowiązku robienia opisu wzoru).

Nie należy jednak zapominać, że wzory przemysłowe nie zabezpieczą tego samego co patent. Ten zabezpiecza technologię często ukrytą wewnątrz urządzenia. Jeżeli chcesz chronić również ten aspekt, skonsultuj się z rzecznikiem patentowym✅. Dowiesz się jak skutecznie możesz zabezpieczyć swoje interesy.

Ile wystarczy zrobić zmian w produkcie, aby obejść prawo?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 🔴 Przepisy nie określają minimalnej liczby zmian, które należy wprowadzić, aby uniknąć naruszenia. Jeżeli więc słyszałeś o 30, 40 czy 52% różnic to jest to… miejska legenda.

👉 W przypadku ewentualnych sporów, sąd bierze pod uwagę całościowe wrażenie produktu i jego charakterystyczne elementy, takie jak funkcje techniczne. Przykładowo, 🪑 krzesło musi mieć cztery nogi, oparcie i siedzisko, aby można było je nazwać krzesłem.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój produkt nie narusza prawa, ☎️ skonsultuj się z rzecznikiem patentowym. Nawet szybka porada prawna pozwoli Cię uchronić się przed pozwem. Pamiętaj też, że właściciel zastrzeżonego wzoru przemysłowego w kilka godzin może Cię usunąć z Allegro.

Kiedy UPRP odmówi patentu?

Zgodnie z przepisami pwp: Art. 49.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, jeżeli stwierdzi, że:
🔴 nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub
🔴 wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, lub
🔴 zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Co oznacza pojęcie „wyczerpanie patentu”?

Wyczerpanie patentu to jeden z kluczowych terminów w prawie własności przemysłowej. Dotyczy sytuacji, w której po wprowadzeniu na rynek produktu objętego patentem przez uprawnionego lub za jego zgodą, uprawniony traci prawo do sprzeciwu wobec dalszego obrotu tym produktem.

Art. 70. 1. Patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.
2. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Jakie uprawnienia ma używacz uprzedni wynalazku w rozumieniu przepisów PrWłPrzem?

Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. (Art. 71. 1.)

Jakie prawa ma uprawniony z patentu?

Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:
✅ wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub
✅ stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.
2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy ✅ udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). (Art. 66. 1.).

Oceń ten artykuł
5/5 według czytelników bloga

Chcesz 1000 EUR dofinansowania na ochronę marki?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych. Pomogę Ci uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Zobacz również

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410