fbpx
Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP

Za uzyskanie patentu na wynalazek będziesz musiał uiścić określone opłaty urzędowe. Ich wysokość zależy w głównej mierze od zasięgu terytorialnego żądanej ochrony. Pojawia się też honorarium rzecznika patentowego, o ile zlecisz mu zajęcie się formalnościami. Poniżej opisuję ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce, Europie i na świecie.

Trzy sposoby na uzyskanie patentu

O ile twoje rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi, stawiane przez prawo to możesz ubiegać się o patent. I choć za taką przyjemność będziesz musiał uiścić opłaty urzędowe, to w zamian dostaniesz monopol na swoją przewagę konkurencyjną. Po uzyskaniu patentu tylko Ty będziesz mógł na wynalazku zarabiać. Przykładowo udzielając komuś licencji.

Istnieją trzy główne procedury patentowania wynalazków:

 1. krajowa – zgłoszenie robi się poprzez specjalny urząd danego państwa np. w Polsce, jest to Urząd Patentowy RP a w USA Urząd Patentów i Znaków towarowych;
 2. regionalna – zgłoszenie robi się do urzędu, który obejmuje kraje z danego regionu np. Europejski Urząd Patentowy (EPO) bądź Eurazjatycka Organizacja Patentowa;
 3. międzynarodowa – zgłoszenie robi się poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). W tej procedurze patent może objąć aż 153 państwa świata.

Więcej o ochronie patentowej przeczytasz tutaj:

Tip na dobry początek

Uzyskanie patentu na skalę międzynarodową jest drogie. Możesz jednak sprytnie wykorzystać procedurę tak, aby odwlec te opłaty nawet do 31 miesięcy.

Wystarczy, że zgłosisz wynalazek w Polsce i w przeciągu 12 miesięcy wyjdziesz z nim na zagranicę. Czyli powołując się na datę pierwszeństwa, zrobisz kolejne zgłoszenie w urzędzie patentowym innego kraju, EPO lub WIPO.

W takiej sytuacji będziesz mógł bez obaw szukać partnera biznesowego, który sfinansuje Ci ochronę międzynarodową. Dzięki tej strategi to Ty będziesz zgłaszającym, a więc nikt Ci tego rozwiązania już nie ukradnie.

Ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce?

Ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce?

Polski Urząd Patentowy pozwala na złożenie podania drogą elektroniczną oraz listownie. W pierwszej kolejności będziesz musiał uiścić opłaty za zgłoszenie. Później, o ile otrzymasz patent, będziesz miał do zapłaty opłaty okresowe za utrzymanie patentu w mocy. Takie prawo może obowiązywać maksymalnie 20 lat o ile będziesz je co roku przedłużać.

Procedura trwa najczęściej około 3 lat.

Opłaty za zgłoszenie wynalazku:

 • 550 zł – opłata za zgłoszenie drogą tradycyjną (500 zł, jeżeli zrobisz to drogą elektroniczną);
 • 25 zł – opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków;
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo dla rzecznika patentowego.

Opłaty okresowe:

 • 480 zł – za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) i później odpowiednio: 250 zł – za 4. rok ochrony, 300 zł za 5, 350 zł za 6, 400 zł za 7, 450 zł za 8, 550 zł za 9, 650 zł za 10, 750 zł za 11, 800 zł za 12, 900 zł za 13, 950 zł za 14, 1050 zł za 15, 1150 zł za 16, 1250 zł za 17, 1350 zł za 18, 1450 zł za 19, 1550 zł za 20.

Honorarium rzecznika patentowego

Profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawie zgłaszania wynalazków do opatentowania może być tylko rzecznik patentowy. Tutaj pełni on rolę podobną jak adwokat w sądzie. Niemniej nie masz obowiązku korzystania z naszej pomocy. Zgłoszenie możesz zrobić sam.

Jeżeli jednak uznasz, że Twoje rozwiązanie jest zbyt cenne, aby ryzykować jakiś błąd, to powinieneś zarezerwować jakiś budżet na taką pomoc prawną.

Rzecznicy patentowi mają różne honorarium za swoje usługi. Większość, z którymi o tym rozmawiałem, wycenia swoją pracę w oparciu o stawkę godzinową 200-450 zł. Wiele zależy od specjalizacji takiej osoby i złożoności samego rozwiązania, które chcesz zastrzec.

Przykładowo opis patentowy wynalazku z zakresu biotechnologii będzie droższy niż wynalazek dotyczący podnośnika kanapowego.

Usługi, jakie świadczą rzecznicy patentowi:

 • badanie patentowe – zajmuje 10-30 godzin.
 • przygotowanie opisu patentowego – zależy od skomplikowania rozwiązania, a więc pracochłonności tematu. Zwykle poświęcam na to minimum 15 godzin.
 • procedura zgłoszeniowa – może się pojawić konieczność korespondencji z urzędem. Tak się stanie, jeżeli ekspert uzna, że Twój wynalazek nie ma zdolności patentowej. Często wtedy należy przeredagować zastrzeżenia patentowe. Zazwyczaj wymaga to przynajmniej 10 godzin pracy.

Ile kosztuje uzyskanie patentu europejskiego?

Takie prawo wyłączne przyznaje Europejski Urząd Patentowy. Pamiętaj jednak, że po uzyskaniu patentu europejskiego musisz go później walidować (uprawomocnić) w wybranych krajach będących członkiem Konwencji o patencie europejskim. Na tę chwilę jest ich 38. W ramach tej procedury musisz się więc nastawić na:

 1. opłaty za uzyskanie patentu europejskiego;
 2. opłaty za walidację patentu.

Procedura trwa najczęściej od 2 do 5 lat.

Koszt uzyskania patentu europejskiego:

Etap I

 • 260 EUR – opłata za zgłoszenie* tradycyjne albo 125 EUR, jeżeli zrobisz to drogą elektroniczną;
 • 1350 EUR – opłata za wstępne poszukiwania;
 • 300 PLN – opłata pobierana przez UPRP za przekazanie zgłoszenia do EPO.

Etap II

 • 1700 EUR – opłata za pełne badanie**;
 • 490 EUR – opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy (ochronę) (za trzeci rok)
 • 960 EUR – opłata za udzielenie patentu;
 • 610 EUR – opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państw członkowskich, w których patent ma być walidowany.

* osobom fizycznym, MŚP, uniwersytetom, organizacjom non-profit, jednostkom badawczo-rozwojowym przysługuje 30% zniżki;
** w pewnych okolicznościach również tutaj może przysługiwać 30% zniżki.

Koszt walidacji patentu europejskiego:

To na tym etapie pojawiają się poważne koszty. Zazwyczaj nie mniejsze niż 1 tys. EUR od każdego kraju. Na ich wysokość składają się:

 • opłaty urzędowe za obowiązywanie patentu w danym kraju;
 • tłumaczenie opisu patentowego na język narodowy (zwykle jest to wydatek na poziomie 10-30 EUR/100 słów);
 • honorarium rzecznika patentowego – w części krajów jest obowiązek działania przez profesjonalnego pełnomocnika przy walidacji patentu (ich stawki kształtują się na poziomie 100-450 EUR/h).

Jak widzisz trudno precyzyjnie oszacować opłaty za patent europejski. Na finalną kwotę ma wpływ: ilość krajów gdzie ma nastąpić walidacja, obszerność opisu patentowego, a także honorarium tłumacza i krajowego rzecznika patentowego.

Ja swoim klientom mówię, aby nastawili się na wydatki rzędu przynajmniej 10 tys. EUR. Do tego dochodzą później rokroczne opłaty za utrzymanie patentu w mocy.

Ile kosztuje uzyskanie patentu międzynarodowego?

W odróżnieniu od procedury przed EPO, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej nie udziela patentu a jedynie jest urzędem, który pośredniczy pomiędzy zgłaszającym, a końcowymi urzędami patentowymi. Wspólne natomiast jest podzielenie całej procedury na dwie fazy. Pierwsza odbywa się przed WIPO a druga przed urzędami krajowymi.

Ta procedura jest chętnie wybierana z tego powodu, że pozwala odroczyć duże płatności (patrz faza II) nawet do 31 miesięcy od zgłoszenia. To Ci pozwoli kupić trochę czasu na poszukanie partnera biznesowego lub inwestora.

Tutaj procedura trwa najczęściej od 3 do 6 lat.

Ile kosztuje uzyskanie patentu międzynarodowego?

Faza I

 • 300 PLN – opłata pobierana przez UPRP za przekazanie zgłoszenia do WIPO;
 • 60 PLN – opłata za dokumenty pierwszeństwa do 20 stron i 125 PLN powyżej 20 stron;
 • 1330 CHF – opłata za zgłoszenie* tradycyjne albo 1130 CHF, jeżeli wybierzemy drogę on-line;
 • 1775 EUR – opłata za poszukiwanie.

* Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%.

Powyższe opłaty zgłaszający uiszcza na konto Urzędu Patentowego RP jako urzędu przyjmującego. Opłaty za przekazanie i sporządzenie dokumentu pierwszeństwa w złotówkach. Opłatę za zgłoszenie i poszukiwanie nie we frankach i euro a ekwiwalencie złotówkowym tych walut powiększonym o 15% (na poczet różnic w kursie).

Faza II

Wiąże się z wejściem w fazy krajowe. Podobnie jak przy patencie europejskim tak i w tym miejscu zaczynają się poważne koszty. Całkiem sporo liczy sobie przykładowo amerykański urząd (USPTO). Na te koszty składają się:

 • opłaty urzędowe;
 • tłumaczenie opisu patentowego na język narodowy;
 • honorarium rzecznika patentowego (o ile jest wymóg korzystania z jego zastępstwa).

Zobacz również:

 

Czy uzyskanie patentu jest drogie?

Jeżeli chodzi o samą Polskę to nie. Opłaty urzędowe w pierwszych 3 latach to ledwie 1 tys. zł. Niestety koszty ochrony międzynarodowej są już dla większości przedsiębiorców zaporowe. Pewnym rozwiązaniem może być wtedy dofinansowanie w ramach programów unijnych lub rządowych. Ewentualnie pozyskanie funduszy od indywidualnego inwestora lub w ramach zbiórki publicznej (crowdfunding).

Kończąc już, chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę, że patent to nie jedyny sposób na ochronę innowacji. Jedną z ciekawszych opcji jest rejestracja wzoru przemysłowego. Co prawda takie prawo nie chroni konstrukcji wewnętrznej przedmiotu, ale dzięki błyskawicznej procedurze (nawet w 7 dni!) możesz szybko zablokować nieuczciwego konkurenta.

Zresztą sam często doradzam klientom, żeby obok zgłoszenia patentowego zastrzegli swoje rozwiązanie jako wzór wspólnotowy. Na patent poczekamy kilka lat, a w tym czasie będziemy mieli konkretne narzędzie nacisku. Tym bardziej, że kosztuje to tylko 350 EUR!

O wszystkich sposobach ochrony pomysłu na biznes dowiesz się z tego nagrania:

 
Oceń ten artykuł
5/5 według czytelników bloga

Chcesz 1000 EUR dofinansowania na ochronę marki?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych. Pomogę Ci uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Zobacz również

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410