fbpx
Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP

Za uzyskanie patentu na wynalazek będziesz musiał uiścić określone opłaty urzędowe. Ich wysokość zależy w głównej mierze od zasięgu terytorialnego żądanej ochrony. Pojawia się też honorarium rzecznika patentowego, o ile zlecisz mu zajęcie się formalnościami. Przeczytaj, ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce, Europie i na świecie.

Czym jest patent? Trzy sposoby na uzyskanie patentu na wynalazek

O ile twoje rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi, stawiane przez prawo to możesz ubiegać się o patent. I choć za taką przyjemność będziesz musiał uiścić opłaty urzędowe, to w zamian dostaniesz monopol na swoją przewagę konkurencyjną. Po otrzymaniu patentu tylko Ty będziesz mógł na wynalazku zarabiać np. udzielając komuś licencji.

Istnieją trzy główne procedury patentowania wynalazków:

 1. krajowa – zgłoszenie robi się poprzez specjalny urząd danego państwa np. w Polsce, jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a w USA Urząd Patentów i Znaków towarowych;
 2. regionalna – zgłoszenia można dokonać w urzędzie patentowym, który obejmuje kraje z danego regionu np. Europejski Urząd Patentowy (EPO) bądź Eurazjatycka Organizacja Patentowa;
 3. międzynarodowa – zgłoszenie robi się poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). W tej procedurze patent może objąć aż 153 państwa świata.

Więcej o ochronie na patent przeczytasz tutaj:

Tip na dobry początek

Patent na skalę międzynarodową jest drogi. Możesz jednak sprytnie wykorzystać ten proces tak, aby odwlec te opłaty nawet do 31 miesięcy.

Wystarczy, że zgłosisz wynalazek w Polsce i w przeciągu 12 miesięcy wyjdziesz z nim na zagranicę. Czyli powołując się na datę pierwszeństwa, zrobisz kolejne zgłoszenie w urzędzie innego kraju, EPO lub WIPO.

W takiej sytuacji będziesz mógł bez obaw szukać partnera biznesowego, który sfinansuje Ci ochronę międzynarodową. Dzięki tej strategii to Ty będziesz zgłaszającym, a więc nikt Ci tego rozwiązania już nie ukradnie.

Ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce?

Ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce?

UPRP pozwala na złożenie podania drogą elektroniczną oraz listownie. W pierwszej kolejności będziesz musiał wnieść opłaty za zgłoszenie. Później, o ile otrzymasz patent, będziesz miał do zapłaty opłaty okresowe za utrzymanie patentu w mocy. Takie prawo może obowiązywać maksymalnie 20 lat, o ile będziesz je co roku przedłużać.

Postępowanie o udzielenie patentu trwa najczęściej około 3 lat.

Opłaty zgłoszeniowe za wynalazek:

 • 550 zł – opłata za zgłoszenie drogą tradycyjną (500 zł, jeżeli zrobisz to drogą elektroniczną);
 • 25 zł – opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków;
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

Opłaty okresowe:

 • 480 zł – za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) i później odpowiednio: 250 zł – za 4. rok ochrony, 300 zł za 5, 350 zł za 6, 400 zł za 7, 450 zł za 8, 550 zł za 9, 650 zł za 10, 750 zł za 11, 800 zł za 12, 900 zł za 13, 950 zł za 14, 1050 zł za 15, 1150 zł za 16, 1250 zł za 17, 1350 zł za 18, 1450 zł za 19, 1550 zł za 20.

Uzyskanie ochrony następuje pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie ich nieuiszczenia w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Informacje o opłatach reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków (…).

Honorarium rzecznika patentowego

Profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawie zgłaszania wynalazków do opatentowania może być tylko rzecznik patentowy. Tutaj pełni on rolę podobną jak adwokat w sądzie. Niemniej nie masz obowiązku korzystania z naszej pomocy. Możesz działać sam.

Jeżeli jednak uznasz, że Twoje rozwiązanie jest zbyt cenne, aby ryzykować jakiś błąd, to powinieneś zarezerwować jakiś budżet na taką pomoc prawną.

Kancelarie patentowe mają różne honorarium za swoje usługi. Większość, z którymi o tym rozmawiałem, wycenia swoją pracę w oparciu o stawkę godzinową 200-450 zł. Wiele zależy od specjalizacji takiej osoby i złożoności samego rozwiązania, które chcesz zastrzec.

Przykładowo opis wynalazku z zakresu biotechnologii będzie droższy niż wynalazek dotyczący podnośnika kanapowego.

Jak może pomóc rzecznik patentowy w procedurze opatentowania wynalazku?

Usługi, jakie świadczą kancelarie patentowe:

 • badanie patentowe – zajmuje 10-30 godzin.
 • przygotowanie opisu patentu – zależy od skomplikowania rozwiązania, a więc pracochłonności tematu. Zwykle poświęcam na to minimum 15 godzin.
 • etap zgłoszeniowy – może się pojawić konieczność korespondencji z urzędem. Tak się stanie, jeżeli ekspert uzna, że Twój wynalazek nie ma zdolności patentowej. Często wtedy należy przeredagować zastrzeżenia patentowe. Zazwyczaj wymaga to przynajmniej 10 godzin pracy.

Dalsza część artykułu pod formularzem.

Ile kosztuje uzyskanie patentu europejskiego?

Takie prawo wyłączne przyznaje EPO. Pamiętaj jednak, że po otrzymaniu patentu europejskiego musisz go później walidować (uprawomocnić) w wybranych krajach będących członkiem Konwencji o patencie europejskim. Na tę chwilę jest ich 38. W ramach tego postępowania musisz się więc nastawić na:

 1. opłaty za uzyskanie patentu europejskiego;
 2. opłaty za walidację patentu.

Procedura trwa najczęściej od 2 do 5 lat.

Koszt uzyskania patentu europejskiego:

Etap I

 • 260 EUR – opłata za zgłoszenie* tradycyjne albo 125 EUR, jeżeli zrobisz to drogą elektroniczną;
 • 1350 EUR – za wstępne poszukiwania;
 • 300 PLN – pobierane jest przez UPRP za przekazanie zgłoszenia do EPO.

Etap II

 • 1700 EUR – opłata za pełne badanie**;
 • 490 EUR – opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy (ochronę) (za trzeci rok)
 • 960 EUR – za udzielenie patentu;
 • 610 EUR – za wyznaczenie jednego lub więcej państw członkowskich, w których patent ma być walidowany.

* osobom fizycznym, MŚP, uniwersytetom, organizacjom non-profit, jednostkom badawczo-rozwojowym przysługuje 30% zniżki;
** w pewnych okolicznościach również tutaj może przysługiwać 30% zniżki.

Koszt walidacji patentu europejskiego:

To na tym etapie pojawiają się poważne kwoty. Zazwyczaj nie mniejsze niż 1 tys. EUR od każdego kraju. Na ich wysokość składają się:

 • opłaty urzędowe za obowiązywanie patentu w danym kraju;
 • tłumaczenie opisu patentowego na język narodowy (zwykle jest to wydatek na poziomie 10-30 EUR/100 słów);
 • honorarium rzecznika patentowego – w części krajów jest obowiązek działania przez profesjonalnego pełnomocnika przy walidacji patentu (ich stawki kształtują się na poziomie 100-450 EUR/h)

Jak widzisz trudno precyzyjnie oszacować opłaty za patent europejski. Na finalną kwotę ma wpływ: ilość krajów gdzie ma nastąpić walidacja, obszerność opisu patentowego, a także honorarium tłumacza i pełnomocnika.

Ja swoim klientom mówię, aby nastawili się na wydatki rzędu przynajmniej 10 tys. EUR. Do tego dochodzą później rokroczne kwoty za utrzymanie patentu w mocy.

Ile kosztuje uzyskanie patentu międzynarodowego?

W odróżnieniu od procedury przed EPO, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej nie udziela patentu, a jedynie jest urzędem, który pośredniczy pomiędzy zgłaszającym, a końcowymi urzędami. Wspólne natomiast jest podzielenie całej procedury na dwie fazy. Pierwsza odbywa się przed WIPO, a druga przed urzędami krajowymi.

Ten tryb jest chętnie wybierany z tego powodu, że pozwala odroczyć duże płatności (patrz faza II) nawet do 31 miesięcy od zgłoszenia. To Ci pozwoli kupić trochę czasu na poszukanie partnera biznesowego lub inwestora.

Tutaj postępowanie trwa najczęściej od 3 do 6 lat.

Ile kosztuje uzyskanie patentu międzynarodowego?

Faza I

 • 300 PLN – opłata pobierana przez UPRP za przekazanie dokumentacji do WIPO;
 • 60 PLN – za dokumenty pierwszeństwa do 20 stron i 125 PLN powyżej 20 stron;
 • 1330 CHF – opłata za zgłoszenie* tradycyjne albo 1130 CHF, jeżeli wybierzemy drogę on-line;
 • 1775 EUR – opłata za poszukiwanie.

* Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%.

Powyższe kwoty uiszcza się na konto Urzędu Patentowego RP jako urzędu przyjmującego. Opłaty za przekazanie i sporządzenie dokumentu pierwszeństwa w złotówkach. Opłatę za zgłoszenie i poszukiwanie we frankach i euro, w ekwiwalencie złotówkowym tych walut powiększonym o 15% (na poczet różnic w kursie).

Faza II

Wiąże się z wejściem w fazy krajowe. Podobnie jak przy patencie europejskim tak i w tym miejscu zaczynają się poważne koszty. Całkiem sporo liczy sobie przykładowo amerykański urząd (USPTO). Na te koszty składają się:

 • opłaty urzędowe;
 • tłumaczenie opisu patentowego na język narodowy;
 • honorarium rzecznika patentowego (o ile jest wymóg korzystania z jego zastępstwa).

Zobacz również:

 

Ochrona patentowa. Czy zgłoszenie patentu jest drogie?

Jeżeli chodzi o samą Polskę to nie. Opłaty urzędowe w pierwszych trzech latach to ledwie 1 tys. zł. Niestety koszty ochrony międzynarodowej są już dla większości przedsiębiorców zaporowe. Pewnym rozwiązaniem może być wtedy dofinansowanie w ramach programów unijnych lub rządowych. Ewentualnie pozyskanie funduszy od indywidualnego inwestora lub w ramach zbiórki publicznej (crowdfunding).

Kończąc już, chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę, że patent to nie jedyny sposób na ochronę innowacji. Jedną z ciekawszych opcji jest rejestracja wzoru przemysłowego. Co prawda takie prawo nie chroni konstrukcji wewnętrznej przedmiotu, ale dzięki błyskawicznej procedurze (nawet w 7 dni!) możesz szybko zablokować nieuczciwego konkurenta.

Zresztą sam często doradzam klientom, żeby obok zgłoszenia patentowego zastrzegli swoje rozwiązanie jako wzór wspólnotowy. Na patent poczekamy kilka lat, a w tym czasie będziemy mieli konkretne narzędzie nacisku. Tym bardziej, że to inwestycja tylko 350 EUR!

Zastanawiasz się jak możesz opatentować swój pomysł? O wszystkich sposobach ochrony pomysłu na biznes dowiesz się z tego nagrania:

 

Zobacz również:

FAQ
Jak rzecznik patentowy może mi pomóc w otrzymaniu patentu?

Rzecznik patentowy jest niczym adwokat przed sądem tyle, że działa przed Urzędem Patentowym⚙️. Może więc w Twoim imieniu zająć się formalnościach przy ubieganiu się o patent na wynalazek. W tym będzie:

1️⃣ Opracowanie strategii ochrony Twojego rozwiązania. Być może poza patentem powinieneś zabezpieczyć go dodatkowo 👉 wzorem przemysłowym.

2️⃣ Badanie czystości patentowej. Dowiesz się dzięki temu, czy Twoje rozwiązanie ma szansę na taką ochronę oraz czy sam przypadkiem nie naruszasz czyjegoś prawa.

3️⃣ Przygotowanie opisu patentowego. Słaby opis łatwo obejść, a więc nie będzie Cię chronić. Sztuką jest zredagowanie go tak, aby związać konkurencji ręce.

4️⃣ Prowadzenie całego postępowania. Pomoc rzecznika patentowego może przyspieszyć i usprawnić proces uzyskiwania takiego monopolu prawnego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie jest moje honorarium kliknij TUTAJ✅.

Czy wzór przemysłowy może dać lepszą ochronę niż patent na wynalazek i wzór użytkowy?

Wzór przemysłowy i patent chronią coś innego. Wzory zabezpieczają wygląd przedmiotu, a patenty jego technologię. Kiedy jednak innowacja jest widoczna w trakcie normalnego użytkowania danego przedmiotu, to często da się ją chronić w obu formach.

🟢Przykład: Konstrukcja zawieszki toaletowej firmy HENKEL jest widoczna po rozpakowaniu. Jej wygląd zastrzeżono jako wzór przemysłowy i właściwie to samo opatentowano.

Ochrona wzorów ma trzy zalety:

1️⃣ Finansowo jest to dużo tańsze niż przy patentach.

2️⃣ Postępowanie trwa 14 dni (na patent czeka się 3 lata);

3️⃣ Jest mniej formalności (opis wzoru nie jest wymagany).

To sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się tylko na ochronę wzorów. Wiedzą, że jest słabsza, ale skutecznie odstrasza konkurencję✅. Ta widząc informację o rejestracji, boi się kopiować takie przedmioty. A to eliminuje ryzyko sporów.

Co warto wiedzieć o patentach na wynalazek?

Ustawa o prawie własności przemysłowej reguluje warunki przyznawania patentów na wynalazki w Polsce.

✅ Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

✅ Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

✅ Patent daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

✅ Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym

Czy można ubiegać się o zwolnienie z opłat w UPRP?

Jeśli nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wynalazku, wz. użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, UPRP może, na Twój wniosek, zwolnić Cię częściowo od tej opłaty. Maksymalne zwolnienie nie może jednak spowodować, że pozostałą część opłaty będzie niższa niż 20% należnej kwoty.

Jeżeli zgłaszający ubiega się o taki rabat, UPRP zaleca, aby wraz z podaniem o ochronę został przesłany wniosek o zwolnienie z opłaty za ochronę. Po otrzymaniu wniosku, Urząd wyśle formularz oświadczenia o stanie majątkowym. Ten formularz, wraz z dowodami na niemożność poniesienia pełnej opłaty, należy wypełnić i odesłać do Urzędu.

W oświadczeniu majątkowym należy zapewnić, że podane informacje są aktualne i dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty stan majątkowy zgłaszającego na dzień składania oświadczenia. Dzięki temu proces rozpatrywania wniosku zostanie przyspieszony.

Oceń ten artykuł
5/5 według czytelników bloga

Chcesz 1000 EUR dofinansowania na ochronę marki?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych. Pomogę Ci uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Zobacz również

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410