Slider

Październik 2015

Różne już pisma od naciągaczy widziałem. IPT-REGISTER ustanowił niechlubny rekord. Gdyby mój klient dokonał przelewu, wpłaciłby na konto prywatnej firmy ponad 10 000 zł! Wiem, że o tym procederze pisałem już kilkakrotnie. Wciąż jednak pojawiają się nowe wzory pism od “kreatywnych rzedsiębiorców”. Nie pozostaje mi nic innego jak głośno o tym mówić. Czym jest IPT-REGISTER? […]