Slider
7 Maj

Rzecznik patentowy – w czym może ci pomóc? Część 2

Rzecznik patentowy (patrz Część 1) może zająć się szeregiem spraw przed Urzędem Patentowym. Pomoże Ci uzyskać ochronę na znak towarowy oraz utrzymać ją na przestrzeni lat. Może Cię również reprezentować w postępowaniu spornym. Jego uprawnienia jako profesjonalnego pełnomocnika wykraczają jednak daleko poza Urząd Patentowy. W określonych sprawach ma on takie same uprawnienia jak adwokat czy radca prawny.

 

W czym może ci pomóc rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy w postępowaniu cywilnym

Generalne uprawnienia procesowe rzecznika patentowego wskazuje ustawa o rzecznikach patentowych. w Art 9 przeczytać możemy, że:

1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

 

Niejako powtórzeniem tych zasad jest Art. 87 §1 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że:

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy […].

 

Jeżeli więc dana sprawa sporna dotyczy zagadnień związanych z własnością przemysłową to rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem strony. Oznacza to więc, że w tym zakresie posiada on takie same uprawnienia jak adwokat czy radca prawny.

Między tymi zawodami są zresztą jeszcze inne podobieństwa. Wszystkie z nich są bowiem zawodami zaufania publicznego.

Przejawia się to np. poprzez fakt, że rzecznik patentowy tak samo jak adwokat czy radca prawny może uwierzytelniać dokumenty.

 

Rzecznik patentowy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W świetle powyższych przepisów pojawił się jednak problem czy w ramach własności przemysłowej mieszczą się również sprawy związane z nieuczciwą konkurencją. Początkowo przyjmowano, że rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w sprawach związanych z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tylko jeżeli dotyczyło to kwestii:

Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 roku (sygn. akt III CSK 337/07). Jednym z problemów, z którym musiał się wtedy zmierzyć był zarzut, iż rzecznik patentowy nie może być pełnomocnikiem w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji jeżeli nie dotyczy to własności przemysłowej.

Sąd Najwyższy oparł się w tej sprawie na zapisach konwencji Paryskiej. Ta bowiem wyraźnie zalicza zwalczanie nieuczciwej konkurencji do zakresu własności przemysłowej.

Ponadto uzasadniano, że skoro rzecznika patentowego uznaje się za kompetentnego w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w sprawach związanych z własnością przemysłową to nie ma powodu zakładać, że nie jest on kompetentny i w innych kwestiach, które reguluje ta ustawa.

Idąc tym tokiem myślenia Sąd Najwyższy powiedział wprost, że „rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji”.

Aktualna wersja ustawy o rzecznikach patentowych posiada już zapisy wyraźnie wskazujące, że jako własność przemysłową należy rozumieć również sprawy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Uważaj na samozwańczych doradców!

W ostatnich latach zauważyłem, że w internecie wiele firm reklamuje swoje usługi rejestrowania znaków towarowych. Co najważniejsze nie pracują w nich rzecznicy patentowi. Właściwie niewiele wiadomo o tych firmach.

Skrzętnie ukrywają te informacje przed klientami.

Oczywiście jest wolny rynek. Możesz korzystać z usług kogo tylko chcesz. Nie masz obowiązku działania przez rzecznika patentowego. Aby jednak świadomie dokonać wyboru musisz mieć w tym zakresie pełną wiedzę. Z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z usług tego typu firm.

Wszystko szczegółowo opowiadam w poniższym nagraniu:

Podsumowując, rzecznik patentowy, jest w stanie pomóc nie tylko na etapie zgłoszenia znaku towarowego, ale o czym nie wszyscy wiedzą, również w zakresie egzekwowania praw. Ustawa wskazuje wąski zakres w którym rzecznik patentowy może swobodnie występować przed sądami. Nie ma tam prawa autorskiego ani postępowania karnego, jednak i tak są to uprawnienia pozwalające efektywnie zajmować się sprawami własności przemysłowej.

To bardzo ważne, ponieważ przedsiębiorcy chronią swoje prawa w Urzędzie Patentowym nie dla ozdobnego świadectwa, ale dla realnego poczucia bezpieczeństwa.

 

Fot: david.torcivia / CC BY-NC-SA

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: