Slider

Jeżeli chciałbyś chronić markę firmy, to robi się to poprzez rejestrację znaku towarowego np. w polskim Urzędzie Patentowym. Napisałem na przykład, gdyż wszystko zależy od tego, jakie terytorium ma objąć taka ochrona. Poniżej aktualny na 2016 r. koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce i za granicą.

 

 

Koszt rejestracji znaku towarowego – duże zmiany w 2016 r.

W 2016 r. miały miejsce ważne nowelizacje w zakresie znaków towarowych. Zmianie uległ m.in. sposób zastrzegania znaków w Polsce (weszła tzw. procedura sprzeciwowa), oraz opłaty urzędowe za ich rejestrację (na Polskę i UE).

 

Oznacza to, że:

większość informacji w internecie o opłatach jest już nieaktualnych.

 

Nowe opłaty urzędowe w zakresie unijnych znaków towarowych obowiązują od 23 marca 2016 r. W Polsce rozporządzenie zmieniające opłaty za ochronę znaków towarowych, skierowano właśnie do podpisu przez premier Beatę Szydło.

Nowe stawki mają obowiązywać już po 7 dniach od jego ogłoszenia.

 

Pamiętaj, że:

 • Możesz zlecić rejestrację znaku towar. rzecznikowi patentowemu.

Co do zasady, koszt rejestracji znaku towarowego zależy od:

 • zakresu terytorialnego ochrony;
 • ilości wskazanych w zgłoszeniu klas (w klasach zgrupowane są towary i usługi – można to porównać do klasyfikacji PKD);
 • czasami od formy znaku (tj. czy chcesz chronić nazwę czy logo).

Poniżej szczegółowe wyliczenia.

 

Koszt rejestracji znaku towarowego na Polskę.

Koszt rejestracji znaku towarowego na Polskę.

Formalnie obowiązują jeszcze dotychczasowe opłaty.  Lada dzień zastąpią je jednak nowe, które przedstawiam poniżej.

Pamiętaj, że wniosek o przyznanie ochrony należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Jeżeli nie pojawią się żadne przeszkody, procedura powinna potrwać około 6-ciu miesięcy. Co jednak ważne, prawo ochronne obowiązuje od daty zgłoszenia.

 

a) Zgłoszenie:

 • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN)
 • Opłata za każdą kolejną klasę – 120 PLN.

 

b) Ochrona:

 • Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę- 400 PLN.
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN.

 

Przykład:

Koszt rejestracji znaku towarowegoTaki oto sympatyczny znak towarowy został niedawno zarejestrowany w Polsce.

Zgłaszający wskazał klasę 43. Gdyby zgłoszenia dokonał w ramach nowych przepisów, koszt rejestracji znaku towarowego wyniósłby 940 zł (450 zł za zgłoszenie + 400 zł za 10-cio letnia ochronę + 90 zł za publikację).

 

Koszt rejestracji znaku towarowego na Unię Europejską.

Koszt rejestracji znaku towarowego na Unię Europejską.

Formalnie zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Jeżeli nie pojawią się żadne przeszkody, procedura powinna potrwać około 5-ciu miesięcy. Oczywiście taka ochrona automatycznie obejmuje również terytorium Polski.

 

a) Zgłoszenie i ochrona:

 • Opłata za zgłoszenie znaku unijnego w 1 klasie – 1000 EUR.
 • Opłata za zgłoszenie w 1 klasie, gdy dokonane drogą elektroniczną  – 850 EUR.
 • Opłata za drugą klasę – 50 EUR.
 • Opłata za każdą następną wskazaną klasę – 150 EUR.

 
Przykład:

Koszt rejestracji znaku towarowego na UEW EUIPO zarejestrowany jest taki oto ciekawy unijny znak towarowy. Chroniony jest w klasie 3 (kremy) oraz 5 (kosmetyki do celów leczniczych). Gdyby zgłoszenia dokonano dzisiaj, koszt rejestracji znaku towarowego wyniósłby 900 EUR (850 EUR za pierwszą klasę + 50 EUR za drugą).

 

Koszt rejestracji znaku towarowego na wiązkę krajów.

WIPOIstnieje możliwość uzyskania ochrony w kilku krajach jednocześnie. W tym przypadku nie robi się jednak nowego zgłoszenia, a niejako rozszerza się ochronę znaku już zarejestrowanego. Musisz więc w pierwszej kolejności swój znak zastrzec na Polskę lub UE aby skorzystać z procedury międzynarodowej.

Zgłoszenia dokonuje się do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.
 
 
Zgłoszenie i ochrona:

 • Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych:
  • jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach – 653 CHF *franków szwajcarskich
  • jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach – 903 CHF
 • Opłata za każdą klasę powyżej trzeciej – 100 CHF
 • Opłata za każde wskazane państwo członka porozumienia – 100 CHF
  • niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne

 
Przykład:

Koszt rejestracji znaku towarowego na światTen znak najpierw zarejestrowano w UE, a później na kolejnych 7 krajów świata. Opłaty za międzynarodową rejestrację wyniosły 1730 CHF. Wyższa kwota, niż wynikałoby to z wyliczeń, jest spowodowana tym, że Izrael oraz Turcja żądają podwyższonych opłat.

 

Rejestracja znaku towarowego przez rzecznika patentowego.

 

Zapytaj mnie o wycenę

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

+48 575 999 710

mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

Mogę Ci pomóc zastrzec znak towarowy w odpowiednim urzędzie. Zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jako rzecznik patentowy zawodowo zajmuję się prawną ochronią marki. Pracuję w rodzinnej kancelarii patentowej, gdzie mamy w tym zakresie duże doświadczenie

Przez 25 lat zarejestrowaliśmy dla naszych klientów już ponad 1000 znaków towarowych.

Jeżeli również ty chciałbyś skorzystać z moich usług, po prostu do mnie napisz lub zadzwoń. Możesz to zrobić poprzez formularz który widzisz.

Odległość nie stanowi problemu.

Działam całkowicie on-line.

To pozwala mi na współpracę z firmami nie tylko z Polski, ale i całego świata.

Pamiętaj, że niekiedy rejestracja znaku może być w ogóle niemożliwa. Jeżeli zechcesz zajmę się formalnościami.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


Powszechnie znane znaki towarowe, to znaki znane min. 50% konsumentów. W przeciwieństwie jednak do znaków renomowanych, nie są one zarejestrowane. Wykazując powszechną znajomość swojego znaku, możesz korzystać z ochrony prawnej równej znakom zarejestrowanym. Nie jest to jednak takie proste.

 

Powszechnie znane znaki towarowe nie występują często.

W znaczeniu prawnym (a nie potocznym), powszechnie znane znaki towarowe spotykane są dość rzadko. Jak napisałem we wstępie, są to znaki, które:

 • nie są formalnie zarejestrowane w odpowiednim Urzędzie Patentowym, oraz
 • są znane przynajmniej połowie potencjalnych odbiorców.

 

Firmy, które posiadają marki, na których zarabiają krocie , szybko je rejestrują.

I to najczęściej od razu w kilku odmianach.

Może jednak dośjć do sytuacji, że dany przedsiębiorca intensywnie promuje swój znak towarowy w wielu krajach, ale nie chroni go na całym świecie.

 

Przykład:

Fizycznie pierwsze butelki Coca Coli do Polski trafiły w 1957 r. Już wtedy ta marka była u nas powszechnie znanym znakiem towarowym. Gdyby ten znak nie był zarejestrowany, właśnie dzięki tej popularności i tak korzystałby z ochrony prawnej.

Niemniej to tylko „gdybanie”. Jak sprawdziłem, Coca Cola od prawie 90 lat ma u nas chroniony taki oto znak:

Powszechnie znane znaki towarowe - Coca ColaR-013871

Ciekawostka:

Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że APPLE przegrał proces w Chinach o znak towarowy IPHONE. Azjatycka firma zarejestrowała ten znak w 2007 r. do oznaczania akcesoriów skórzanych.

Co istotne, Apple pierwszy model rewolucyjnych telefonów wprowadził dopiero w 2009 r.

Tym samym, w momencie kiedy chiński przedsiębiorca dokonywał zgłoszenia, IPHONE nie był ani powszechnie znanym znakiem towarowym, ani tym bardziej renomowanym znakiem towarowym.

 

Chińczyk łatwo się obronił i nadal produkuje takie oto towary:

Powszechnie znane znaki towarowe - IPHONE1

 

Kiedy powstają powszechnie znane znaki towarowe?

Tak jak przy renomowanym znaku towarowym, tak i tu trzeba zadać sobie pytanie:

kiedy zwykły znak przekształca się w znak towarowy powszechnie znany?

Na pewno nie jest to proces szybki.
 
Powszechnie znane znaki towarowe muszą spełniać określone wymogi.

1 – Muszą być używane w funkcji znaku towarowego.

Takie oznaczenia muszą być używane w obrocie do oznaczania towarów lub usług.

Przykładowo, jeżeli ktoś ma bardzo popularnego bloga, pod którym jednak nic nie oferuje, to nie używa jego nazwy w funkcji znaku towarowego.

Tak by jednak było, gdyby przy blogu działał sklep np. z winami pod tą samą nazwą.

 

2 – Muszą być znane powszechnie wśród potencjalnych odbiorców.

 • Oznacza to znajomość wśród ponad 50% odbiorców. Jest to więc wyższe kryterium niż przy znakach renomowanych. Można więc powiedzieć, że trudniej udowodnić powszechną znajomość znaku niż jego renomę.
 • Przy czym odbiorcami są osoby zainteresowane nabyciem towarów bądź usług oznaczonych tym znakiem.

W zależności od rodzaju towarów, liczba osób, która musi znać dany znak, może być różna. W przypadku marki mleka będzie to prawie każdy. Jednak przy marce ciągnika rolniczego, tą znajomość wystarczy wykazać wśród rolników.

 • Powszechnie znane znaki towarowe muszą być znane na całym terytorium państwa lub na znacznej jego części.

 

 3 – Nie ma konieczności wykazywania wysokich cech produktów.

Polskie orzecznictwo jako jeden z elementów wymaganych do uznania znaku za renomowany uznaje wysoką jakość towarów lub usług oznaczonych tym znakiem. Takiego wymogu nie muszą spełniać powszechnie znane znaki towarowe.

Co więcej, dany towar fizycznie nawet nie musi występować w naszym kraju.

Jeżeli w wyniku intensywnej reklamy dany znak byłby znany większości odbiorców w Polsce, to objęty byłby ochroną. W sporze ALLPE-a, IPHONE nie był ani reklamowany, ani oferowany przed 2007 rokiem, więc tej powszechnej znajomości ani renomy nie udało się wykazać

Znaki powszechnie znane VS. renomowane.

To, co różni powszechnie znane znaki towarowe od znaków renomowanych to:

zakres ochrony

 

Te pierwsze, chronione są bowiem jedynie w zakresie towarów i usług, do oznaczania których są używane. Znaki renomowane z kolei, chronione są również w zakresie towarów i usług niepodobnych.

 

Ich ochrona jest więc silniejsza (szersza).

 

Jest jednak prosty sposób aby powszechnie znany znak towarowy przekształcić w znak renomowany. Wystarczy go zarejestrować. Wymóg rozpoznawalności przy znakach renomowanych jest niższy niż przy znakach powszechnie znanych. Dzięki takiej rejestracji będziemy mogli korzystać z podwyższonej ochrony prawnej.

Oczywiście również to nie jest takie proste.

W ewentualnym sporze, zawsze będziemy musieli udowodnić renomę lub powszechną znajomość naszego znaku.

Podsumowując.

Za powszechnie znane znaki towarowe mogą być uznane znaki znane ponad 50% potencjalnych odbiorców.

 • Tacy odbiorcy to osoby zainteresowane nabyciem danych towarów/usług.
 • Znaki te muszą być używane na znacznym terytorium danego kraju.
 • Znaki te muszą być używane w funkcji znaku towarowego (czyli do oznaczania towarów lub usług).
 • Znaki te nie mogą być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


W ostatnim artykule przedstawiałem czym jest, z prawnego punktu widzenia, renomowany znak towarowy. Teraz opisuję to, co zawsze elektryzuje media – najciekawsze spory o tego typu znaki.

Poniżej moja subiektywna lista 🙂

 

Fot. 1 - Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - McDonalds vs Maccoffe

1 – McDonald’s vs. MACCOFEE

Wyrok Sądu z 5.07.2016 r. (T‑518/13)

Moim zdaniem, jedna z najciekawszych spraw ostatnich lat, która pokazuje jaką „moc” ma renomowany znak towarowy.

Singapurska firma zgłosiła do ochrony unijny znak towarowy MACCOFEE. Służyć miał do oznaczania produktów żywnościowych i napojów. Kiedy EUIPO wydało decyzję o rejestracji tego znaku, z żądaniem jego unieważnienia szybko wystąpiła spółka McDonald’s. Podniosła zarzut, że znak ten naruszał znaki zarejestrowane przez nich wcześniej, np. McNuggets, BigMac czy właśnie McDonald’s.

Po 6 letnim sporze Sąd przyznał rację McDonald’sowi, powołując się właśnie na jego renomowane znaki towarowe. Stwierdził, że przywołane znaki są do siebie podobne na płaszczyźnie fonetycznej i konceptualnej, ze względu na użycie przedrostka MAC lub MC.

Stosowanie przez innego przedsiębiorcę ww. określeń wykorzystywałoby bezprawnie reputację i atrakcyjność znaku McDonald’s. Posiada on bowiem tak wysoką renomę, że do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakami, wystarczy zbieżność jedynie w zakresie przedrostka Mc lub MAC.

W siedzibie Magdonald’sa wystrzeliły korki od szampana.

To znaczące zwycięstwo.

 

Fot. 2 - Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - GUCCI vs GUCIO2 – GUCCI vs. GUCIO.

Wyrok WSA w Warszawie z 30.07.2010 r. (VI SA/Wa 807/10).

Polski przedsiębiorca zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy GUCIO dla obuwia dziecięcego. Sprzeciw do rejestracji tego znaku złożył włoski dom mody GUCCI. Podnosił, że GUCCI to renomowany znak towarowy, więc znak GUCIO będzie z tej renomy bezprawnie korzystał.  Tym bardziej, że GUCCI również produkuje buciki dziecięce, choć są to produkty luksusowe.

GUCIO natomiast powoływał się na fakt, że jego znak towarowy jest zdrobnieniem od imienia Gustaw i nie ma nic wspólnego z nazwą GUCCI.  Ponadto nazwa GUCIO jest w Polsce od dawna kojarzona z marką obuwia dziecięcego, skierowaną do przeciętnego klienta.

 

UPRP oddalił sprzeciw i ostatecznie sprawę rozstrzygnął WSA w Warszawie, który wykorzystał argumenty GUCCI przeciwko niej samej:

Jak sama skarżąca zauważyła, jej produkty są produktami ekskluzywnymi, a to powoduje, że kierowane są do określonej grupy odbiorców, a nie do przeciętnego klienta. To powoduje, że zmniejsza się możliwość pomyłek wśród nabywców.

Polski GUCIO może więc nadal korzystać ze swojego znaku.

 

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Lacoste vs Kajman3 – Lacoste vs. Kajman.

Wyrok Sądu z 30.09.2015 r. (T-364/13).

Polska spółka w 2007 r. wystąpiła o rejestrację  znaku KAJMAN. Jako towary wskazano m.in. wyroby ze skóry, ubrania, obuwie czy poduszki dla zwierząt domowych. Rejestracji sprzeciwił się jednak LACOSTE. Powołał się przy tym na swój wcześniejszy graficzny znak towarowy przedstawiający krokodyla.

Stwierdzono, że znaki są do siebie podobne konceptualnie oraz, w niewielkim stopniu wizualnie. To wystarczyło do odmowy rejestracji znaku KAJMAN dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia. Pomimo zaskarżenia tej decyzji przez polską spółkę, sąd utrzymał decyzję w mocy.

 

Stwierdził ponadto, że:

 
 

Oznaczenie KAJMAN mogłoby być przez potencjalnych klientów postrzegane jako wariant oznaczenia krokodyla LACOSTE, ze względu na to, że jest to renomowany znak towarowy.

 

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Coca-cola vs. Master Cola.

4. Coca-cola vs. Master Cola.

Wyrok sądu z dnia 11 grudnia 2014 roku (T-480/12).

Pewna syryjska spółka, postanowiła zarejestrować w EUIPO taki oto znak towarowy:

Renomowany znak towarowy - lista najciekawszych sporów - Coca-cola vs. Master Cola.Miał on służyć oznaczaniu towarów takich jak bezalkoholowe wody gazowane. Sprzeciw do zgłoszenia wniosła Coca-Cola, powołując się na zarejestrowane przez siebie wcześniej renomowane znaki towarowe:

Spory o renomowane znaki towarowe.

 

Zwrócono również uwagę na sposób handlowego użycia spornego znaku, który był bardzo podobny do Coca-Coli:

Spory o renomowane znaki towarowe.

Co ciekawe, EUIPO odrzucił ten wniosek w dwóch instancjach, za każdym razem argumentując, że pomiędzy spornymi znakami nie istnieje żadne podobieństwo, mogące wprowadzać konsumentów w błąd. A z braku tej podstawowej przesłanki urząd nie przebadał ryzyka kolizji z renomowanym znakiem towarowym.

Dopiero skarga do Sądu spowodowała odmowę rejestracji znaku MasterCola.

 

Sąd stwierdził, że:

– towary tego typu sprzedawane są najczęściej w sklepach samoobsługowych, tak też w celu uniknięcia wprowadzenia konsumenta w błąd powinny być oznaczane tak, aby nie powodować nawet minimalnej konfuzji;

– czcionka używana przez Coca-Colę (pismo spencerskie) jest jej elementem charakterystycznym i już samo podobieństwo „ogonka” liter „C” i „M” wystarcza do stwierdzenia podobieństwa wizualnego znaków;

– w ocenie podobieństwa znaku spornego do renomowanego znaku towarowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie ich elementy, nawet rodzaj użytego pisma.

 

Sąd potwierdził również wcześniejszą linię orzeczniczą, w której określił, że nawet minimalne podobieństwo znaku spornego z renomowanym znakiem towarowym wystarcza, aby unieważnić ten pierwszy.

 

Fot. 3 - Renomowany znak towarowy - spory - CHANEL

5 – Chanel vs. Chanel Jones.

Wyrok US District Court  Northern  District Of  Indiana Hammond Division z dnia 29 sierpnia 2014 roku (2:14-cv-00304).

Dom mody CHANEL pozwał lokalny salon piękności Chanel Jones mieszczący się w stanie Indiana w USA o naruszenie  ich znaku towarowego „CHANEL”. CHANEL podnosił, że posiada renomowany znak towarowy i bezsprzeczne występuje wysokie podobieństwo pomiędzy spornymi znakami.

Właścicielka salonu kosmetycznego tłumaczyła, że nazwa salonu pochodzi od jej imienia i nazwiska – Chanel Jones i nie została zaczerpnięta z nazwy francuskiego domu mody. Ona sama z kolei w żadnym wypadku nie miała na celu zyskania popularności, wykorzystując renomowany znak towarowy CHANEL.

Pomimo zagwarantowanego prawa do nazwiska, sąd przyznał rację francuskiemu domowi mody i nakazał pani Jones usunięcie swojego imienia z nazwy salonu.

 

Fot. 4 - Renomowany znak towarowy - najciekawsze spory - ROLEX6 – Rolex SA vs. PPHU Rolex.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1.04.2004 r. (II SA 3579/02).

Kolejny ciekawy spór z naszego podwórka… i kolejna wygrana polskiej firmy 🙂

Co prawda, wszystko odbywało się jeszcze za starej ustawy, ale pomyślałem, że warto go dodać do zestawienia.

W 1995 r. firma z Zielonej Góry zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP taki oto znak towarowy:

Renomowane znaki towarowe - najciekawsze spory - ROLEXR-107547

Służył do oznaczania m.in. okiennic, rolet czy drzwi.

 

Rolex S.A. wniósł o jego unieważnienie, podnosząc niedopuszczalność rejestracji znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Wskazywał, że sporny znak jest identyczny na płaszczyźnie fonetycznej, do znaku używanego przez niego już wcześniej i chronionego na terytorium Polski:

Renomowane znaki towarowe - najciekawsze spory - ROLEXR-064281

Ponadto wskazywał, że jest to renomowany znak towarowy.

 

UP RP podzielił te argumenty i unieważnił sporny znak.

PPHU Rolex wniósł skargę od powyższej decyzji do WSA w Warszawie, twierdząc, że ryzyko ewentualnej pomyłki obu znaków wykluczone jest, ze względu na brak podobieństwa pomiędzy towarami oraz odmienny wygląd graficzny.

Sąd stwierdził nieważność decyzji Urzędu Patentowego RP.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ROLEX.

Na tę decyzję skargę do WSA złożyła z kolei szwajcarska spółka.

 

Oddalając tę skargę sąd stwierdził:

W toku niniejszego postępowania skarżąca spółka nie wykazała, aby rejestracja znaku towarowego ROLEX na rzecz uprawnionego mogła stanowić zagrożenie dla renomy zarejestrowanego na rzecz M. R. S.A. (obecnie R. S.A.) znaku towarowego słowno-graficznego ROLEX […]. Skarżąca spółka szwajcarska nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu, który wskazywałby na to, iż w/w przedsiębiorca z Z. G. zgłaszając przedmiotowy znak do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP działał niezgodnie z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami kupieckimi), które to działanie można by zakwalifikować jako ewidentny przykład czynu nieuczciwej konkurencji na rynku gospodarczym w Polsce.

Dzięki temu mamy dziś możliwość legalnego kupienia okien marki ROLEX 🙂

Renomowany znak towarowy – podsumowanie.

Jak widzisz z powyższych sporów, posiadając renomowany znak towarowy, dysponujesz podwyższoną ochroną prawną. Ma ona jednak swoje granice.

Niektóre marki starają się te granice nieustannie badać i przekraczać.

Na pewno słyszałeś o agresywnej polityce APPLE, który pozywa firmy posługujące się oznaczeniami nieznacznie tylko podobnymi do jej renomowanego znaku towarowego. Z prawnego punktu widzenia wiele takich sporów jest absurdalnych.

W takiej polityce może jednak chodzić o odstraszanie.

Wiedząc, że będziesz miał na karku prawników danej firmy, prewencyjnie wybierzesz bezpieczniejszą nazwę.

 

O tym, czym jest renomowany znak towarowy, opowiadam dokładniej tutaj:

Fot. 1Håkan Dahlström / CC BY
Fot. 2mkreibohm / CC BY-NC-ND
Fot. 3 – Associated Fabrication / CC BY
Fot. 4 – lucaohman / CC BY-NC-SA

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


Z pewnością kojarzysz takie renomowane znaki towarowe jak Apple, Coca Cola czy BMW. To najczęściej marki warte miliardy dolarów. A jest to następstwem wysokiej sprzedaży, intensywnej reklamy czy dobrej opinii wśród konsumentów. Jest w nich jeszcze coś szczególnego. Renomowane znaki towarowe korzystają z podwyższonej ochrony prawnej. Wszystko wyjaśniam w poniższym artykule.

 

Renomowane znaki towarowe. Dlaczego duży może więcej?

Renomowane znaki towarowe dysponują silniejszą ochroną niż znaki zwykłe.

Właściwie można powiedzieć, że każdy nowo zgłoszony znak jest znakiem zwykłym.

Miano renomowanego znaku towarowego uzyskuje dopiero w następstwie jego używania. I to tylko w szczególnych przypadkach.

Zgłaszając do ochrony zwykły znak towarowy, musisz wskazać do oznaczanie czego ma on służyć. Jeżeli prowadzisz restaurację, wskazujesz usługi restauracyjne. I w ramach tych usług uzyskujesz monopol prawny na to oznaczenie.

 

Tymczasem:

Renomowane znaki towarowe chronione są również w zakresie towarów lub usługi niepodobnych.

 

Przykład:

Chcę wprowadzić na rynek nowy model samochodu.

Jeżeli nazwę go Coca Cola, to dużo łatwiej znajdę na niego nabywców. Formalnie prawo ochronne na znak towarowy Coca Cola nie obejmuje samochodów. Mimo wszystko, powołując się na renomę tego znaku Coca Cola łatwo zakazałaby mi sprzedawania takich towarów.Poniżej ordynarne przykłady naruszeń znaków renomowanych:

Renomowane znaki towarowe - przykłądy naruszeń.IE9 – Sun Care.
Zero skojarzeń z Internet Explorer 🙂

 

Renomowane znaki towarowe - przykłady naruszeń1aRybka SNICKERS w sosie pomidorowym.

 

"Renomowane<brWD40 – tylko dla prawdziwych mężczyzn.

 

I na koniec, coś z naszego polskiego podwórka:

Renomowane znaki towarowe - przykłady naruszeń3a

Jak rodzą się renomowane znaki towarowe?

Kluczowe pytanie to oczywiście: kiedy znak towarowy nabywa renomę?

Ewentualnie gdzie jest granica, po przekroczeniu której, zwykły znak towarowy, staje się renomowanym znakiem towarowym?

 

Przepisy nie definiują tego pojęcia.

Trzeba się posiłkować orzeczeniami sądów europejskich i polskich. Wskazały one szereg wymogów, które muszą być spełnione, aby wykazać renomę znaku.

 

1 – Renomowany znak towarowy musi być zarejestrowany.

Aby w ogóle myśleć o wzmocnionej ochronie znaku, ten musi być zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Jeżeli więc jakiś przedsiębiorca mówi, że jego znak towarowy jest renomowany, bo np. jest rozpoznawalny na rynku, a faktycznie go nie chroni, to o żadnej wzmocnionej ochronie nie może być mowy.

Taki znak może korzystać z ochrony jako znak powszechnie znany, ale o tym więcej powiem Ci w kolejnym artykule.

 

2 – Renomowany znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców.

W orzecznictwie unijnym dominuje tutaj kryterium ilościowe. Należy jednak pamiętać przy tej okazji o trzech rzeczach.

 • rozpoznawalność znaku bada się wśród jego odbiorców, czyli nabywców określonych towarów lub usług. To ważne, bo w niektórych przypadkach zdecydowanie zawęża to liczbę osób, które muszą znak kojarzyć.

Jeżeli mówimy o marce mleka, to ilość potencjalnych konsumentów jest ogromna. Jeżeli jednak znak służy do oznaczania maszyn rolniczych, grono odbiorców jest ograniczone właściwie do rolników.

 • znak powinien być rozpoznawalny przez odbiorców, ale na znacznym terytorium kraju. Wysoka znajomość danego znaku w Warszawie i okolicach nie wystarczy do uznania renomy.
 • Ta znaczna znajomość znaku wśród odbiorców nie jest dokładnie określona. Z pewnością jej stopień nie musi być wysoki (czyli ponad 50%).

 
Ciekawostka:

Opierając się jedynie na kryterium ilościowym, za renomowany znak towarowy można by uznać znak AMBER GOLD. Formalnie bowiem, jest to zarejestrowany unijny znak towarowy.

No i kto o nim nie słyszał 🙂

Renomowany znak towarowy - Amber GoldEUTM-010928513

 

3 – Ocena istotnych okoliczności sprawy.

Europejskie orzecznictwo wskazuje, że przy analizie czy znak towarowy jest renomowany, należy wziąć pod uwagę również takie kryteria jak:

– udział znaku w rynku
– wielkość nakładów na promocję
– intensywność, zasięg geograficzny używania znaku
– okres jego używania
– jakość oznaczonych towarów

 

4 – Ocena cech jakościowych.

W polskim orzecznictwie poza kryterium ilościowym, renomowane znaki towarowe muszą posiadać określone cechy jakościowe. Chodzi o:

– prestiż;
– siłę przyciągania;
– wartość reklamową, oraz
– przekonanie odbiorców o świetnych cechach towarów opatrzonych tym znakiem.

 

W tych okolicznościach, AMBER GOLD nie zostałby uznany za renomowany znak renomowany.

 

Wymóg spełnienia określonych cech jakościowych wzbudza wiele dyskusji. Zauważ, że część znaków niejako z definicji wykluczonych jest wtedy z renomy. Ciężko mówić o prestiżu czy sile przyciągania znaków przeznaczonych do oznaczania kremu na hemoroidy czy usług pogrzebowych.

 Renomowane znaki towarowe - zakres ochrony.

Przed czym chronią renomowane znaki towarowe?

1 – Ochrona przed pasożytnictwem.

Chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca posługuje się oznaczeniem, które odbiorcy kojarzą z renomowanym znakiem towarowym. Na takie oznaczenie przenoszone są więc te pozytywne skojarzenia. A to zdecydowanie ułatwia sprzedaż.

Dochodzi więc do występowania nienależnych korzyści.

Te skojarzenia ze znakiem renomowanym sprawiają, że podmiot korzystający ze znaku nie musi ponosić nakładów na reklamę.

 
Ciekawostka:

Skojarzenie z renomowanym znakiem towarowym nie zawsze łatwo wykazać. W Polsce nadal zarejestrowany jest taki oto znak przeznaczony do oznaczania… m.in. okien i drzwi:

Renomowane znaki towarowe - ROLEX1R-107547

Podjęto nawet próbę jego unieważnienia, ale nieskuteczną 🙂

 

 2 – Ochrona przed rozwodnieniem znaku towarowego.

Chodzi o sytuację, gdy w wyniku występowania na rynku podobnych znaków, wcześniejszy znak towarowy nie kojarzy się w sposób natychmiastowy, z towarami dla których był zarejestrowany.

Świetnie ujął to nowojorski prawnik Frank Schechter:

Jeżeli dopuścimy restauracje marki Rolls-Royce, kawiarnie marki Rolls-Royce, spodnie marki Rolls-Royce i cukierki marki Rolls-Royce, to za 10 lat nie będzie już marki Rolls-Royce.

W tym konkretnym przykładzie ta renomowana marka samochodów zostałaby zdegradowana do pozycji zwykłego znaku towarowego.

 

3 – Ochrona przed degradacją renomy.

Chodzi o sytuację, kiedy towary, do oznaczania których służy znak przez osobę 3-cią, posiadają cechę, która może wywierać negatywny wpływ na wizerunek renomowanego znaku towarowego.

 

Przykład:Renomowane znaki towarowe - Chanel

Mamy znane wszystkim perfumy marki Chanel.

Na rynku jednak pojawia się marka Chanell do oznaczania… trutki na szczury.

Utrzymywanie się na rynku takich towarów, będzie negatywnie oddziaływać na atrakcyjność tego renomowanego znaku towarowego.

 

Podsumowując:

Za renomowane znaki towarowe mogą być uznane znaki znane znacznej części odbiorców.

 • Jeżeli jednak dotyczą towarów z jakiejś niszy, ilość tych odbiorców może być stosunkowo mała.
 • Zasięg terytorialny musi obejmować znaczną część danego kraju. Znów jednak nie musi to być całe terytorium.
 • Nie ma również określonej procentowo ilości odbiorców, którzy muszą kojarzyć taki znak. Tym samym rozpoznawalność poniżej 50% może wystarczyć do udowodnienia renomy.

Jak widzisz, renomowane znaki towarowe to nie tylko marki typu Coca Cola.

W określonych przypadkach, kiedy mamy niszowy rynek, znak który ten rynek zdominował może być uznany za renomowany. Oczywiście wykazanie tego to nie lada wyczyn, ale da się to zrobić.

A jeżeli to się uda, to marka może korzystać z rozszerzonej ochrony.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


31 Sie

„Zamach smoleński” w Urzędzie Patentowym.

Przeglądając bazy Urzędu Patentowego RP czasami trafiam na znaki, które wprawiają mnie w osłupienie. Zastanawiam się, co siedziało w głowie ludzi, którzy je zgłaszali? Co chciał osiągnąć Pan Rajmund, zgłaszając znak „Smoleńsk, zamach smoleński, katastrofa smoleńska” albo „Lech Wałęsa TW Bolek”?

 

Smoleńsk, zamach smoleński, katastrofa smoleńska - znak towarowy

„Smoleńsk, zamach smoleński, katastrofa smoleńska”

Dla jasności, żyjemy w demokratycznym kraju.

Tym samym, każdy obywatel może zgłosić do rejestracji wybrane przez siebie oznaczenie. Słowo klucz to „zgłosić”. To, czy ochronę dostanie, zależy od decyzji eksperta w Urzędzie Patentowym.

I to on weryfikuje, czy w konkretnym przypadku nie występują tzw. bezwzględne przeszkody w rejestracji.

 
Moim zdaniem, nie ma szans na rejestrację tego znaku.
 
Sytuację prawną obu zgłoszeń należy oceniać wg. przepisów aktualnych na dzień ich złożenia tj. 19.02.16 r. Po kwietniowej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp), zmieniła się nieco procedura.

 

Art. 131 ust 1 pkt 2

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia,
które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Niewątpliwie zastrzeżenie tego znaku byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami. Nie można w świetle prawa monopolizować oznaczenia (i wykorzystywać komercyjnie), które kojarzy się z tragedią narodową.


Pan Rajmund zresztą nie był pierwszym, który wpadł na taki pomysł.

Na blogu pisałem już o próbie rejestracji znaku JE SUIS CHARLIE:

Je suis charlie - znak towarowyPowyższe hasło stanowiło wyraz solidarności z zamordowanymi rysownikami tygodnika „Charlie Hebdo”.


Natomiast w artykule „Wulgaryzmy jako znaki towarowe” wskazałem inne przykłady znaków naruszających dobre obyczaje.

M.in. te jednoznacznie nawiązujące do Jana Pawła II:

papież

oraz zawierające w sobie zakamuflowane przekleństwa:

HWDP(napoje energetyczne)

 

Tym samym, zgłoszony znak towarowy „Smoleńsk, zamach smoleński, katastrofa smoleńska” niemal na pewno dostanie odmowę rejestracji.

Lech Wałęsa TW Bolek - znak towarowy„Lech Wałęsa TW Bolek”

Pan Rajmund miał jednak taką fantazję, aby zgłosić do ochrony również znak „Lech Wałęsa TW Bolek”.

Nie mam dla niego dobrych wiadomości.

 

Ten znak narusza inne przepisy ustawy pwp, w brzmieniu sprzed nowelizacji:

Art. 131 ust 1 pkt 1

nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia,
których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W tym przypadku, chodzi dokładnie o wykorzystanie imienia i nazwiska byłego prezydenta.

 

Pan Rajmund może jeszcze wyjść ze wszystkiego obronną ręką.

Wystarczy, że uzyska… pisemną zgodę na rejestrację znaku od Lecha Wałęsy 🙂

Szanse na to są raczej marne.

 

Ciekawostka:

Gdyby zgłoszenia dokonano po 15.04.2016 r. znak ten miałby szansę uzyskać ochronę. W nowych przepisach, ekspert nie mógłby odmówić rejestracji w parciu o zarzut naruszenia dóbr osobistych. Ten argument mógłby podnosić sam Lech Wałęsa, wnosząc formalny sprzeciw do rejestracji znaku towarowego.

 

Zresztą, już w 2007 r. podjęto próbę rejestracji znaku towarowego z wizerunkiem Lecha Wałęsy. Przeznaczony był do oznaczania wina.

Oczywiście Urząd Patentowy RP odmówił jego rejestracji.

KOMUNA wino jubileuszowe. Nie chcem ale muszem. Znak towarowy.Z-322157

Po co ludzie zgłaszają takie znaki do ochrony?

Osobiście mam wrażenie, że wiele osób kieruje się takimi dwoma mitami.

1 – Zastrzegając znak towarowy, uzyskuje się monopol na nazwę.

Tymczasem ten monopol prawny jest ograniczony jedynie do wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług. W tych dwóch znakach wskazano: relacje publiczne (czyli jak się domyślam PR). Co się za tym kryje? Zacytuję Wikipedię:

Public relations to kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.

Czyżby Pan Rajmund chciał pod tymi znakami oferować usługi agencji reklamowej?

2 – Ochrona prawna obowiązuje od daty zgłoszenia.

Znów szczegółowo pisałem o tym tutaj. Samo zgłoszenie znaku towarowego nie oznacza, że uda się go zarejestrować. Tymczasem często ludzie mówią, że dysponują ochroną prawną, bo dokonali zgłoszenia.

To nie tak.

Dopóki nie dostałeś decyzji o rejestracji znaku, dopóty nie możesz mieć gwarancji, że ochronę uzyskasz. A powodów odmowy może być wiele.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”